Melding maken van samenkomst


Degene die een samenkomst organiseert of laat organiseren met meer dan 50 personen moet dat uiterlijk 48 uur voor aanvang melden bij de veiligheidsregio.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Waar vind de samenkomst plaats?
Vindt de samenkomst binnen of buiten plaats? *
Wanneer is de samenkomst?
Kun je je tijdens de samenkomst houden aan alle voorschriften uit de nu geldende noodverordening? Zoals iedereen een zitplek geven en bij iedereen een gezondheidscheck doen? *
Worden de contactgegevens van de bezoekers van de samenkomst geregistreerd? *
Toezichthouder

Voor elke samenkomst wordt een toezichthouder aangewezen. Het maakt niet uit of dit iemand van de organisatie is, of dat iemand anders de taak uitvoert. Deze toezichthouder ziet toe op de naleving van de gestelde regels. De toezichthouder is tijdens de samenkomst ter plaatse, houdt daadwerkelijk toezicht op de naleving van de bij deze verordening gestelde regels en is bereikbaar op een aangegeven telefoonnummer.

Contactgegevens
*

Let op! Controleer op de volgende pagina je gegevens en druk daarna op Verzenden.


Meerdere samenkomsten

Wil je in één keer meerdere meldingen doorgeven, bijvoorbeeld de komende reserveringen in je restaurant of de geplande voorstellingen in je theater?

Gebruik dan het formulier

Melding meerdere samenkomsten

Uitzonderingen

Degene die een samenkomst organiseert of laat organiseren met meer dan 50 personen moet dat uiterlijk 48 uur voor aanvang melden bij de veiligheidsregio.

Deze meldplicht geldt niet voor:

  1. eet- en drinkgelegenheden met een horeca-vergunning, tenzij het gaat om een besloten feest of partij (tot een maximum van 50 personen);
  2. samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
  3. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
  4. samenkomsten van personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
  5. een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
  6. een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
  7. een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;
  8. detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers; en
  9. onderwijsinstellingen.