Zoeken

Overdracht Opvang Oekraïense vluchtelingen


Persbericht: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond draagt regie opvang vluchtelingen over.

Rotterdam, 9 februari 2024

Na een periode van bijna twee jaar wordt de coördinatie van de opvang van Oekraïense ontheemden overgedragen van de Veiligheidsregio aan de dertien regiogemeenten in Rotterdam-Rijnmond. Er verblijven op dit moment 5.273 ontheemde Oekraïners in onze regio.

Na de Russische invasie op 24 februari 2022 kwam een grote vluchtelingstroom uit Oekraïne op gang. Op verzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid boden de veiligheidsregio’s een helpende hand in deze crisis. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft de coördinatie op zich genomen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voor deze regio. Samen met de dertien gemeenten en andere partners werd in korte tijd een groot aantal opvangplekken gerealiseerd in gemeentelijke opvanglocaties, maar ook thuis bij inwoners van Rotterdam-Rijnmond.

De afgelopen twee jaar heeft de eerste opvang en zorg van Oekraïense ontheemden in de regio plaatsgevonden in de aankomstlocatie, de zogeheten HUB, aan de Max Euwelaan in Rotterdam. Van daaruit kregen de Oekraïense ontheemden een opvangplek voor langere tijd in één van de (nood)opvanglocaties in de regio. Dit waren leegstaande kantoorpanden, tijdelijke woningen, maar ook riviercruiseschepen of containerbouwlocaties die met kleine aanpassingen geschikt gemaakt zijn voor bewoning. Een bijzondere opvanglocatie is de nieuwe wijk Mrija in Vlaardingen, die vanuit nauwe regionale samenwerking tot stand is gekomen, waar ruim 1.000 Oekraïners wonen.

Arjen Littooij, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond benadrukt de omvangrijke operatie van de afgelopen twee jaar: "De nauwe betrokkenheid en intensieve samenwerking met de gemeenten en regionale partners onderstrepen hoe belangrijk deze gezamenlijke inspanning is geweest. De intrinsieke motivatie van onze medewerkers is tekenend voor hun gedrevenheid om zorg te dragen voor deze grote groep Oekraïense vluchtelingen. Zó bieden wij zorg en veiligheid voor álle inwoners van onze regio.”

Regionale coordinatie

Per 1 januari 2024 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor regionale coördinatie van de opvang van Oekraïense ontheemden overgedragen aan de Regionale Regietafel Rotterdam-Rijnmond (RRT). Aan deze tafel maken de dertien verantwoordelijke bestuurders van de regiogemeenten afspraken over spreiding van asielzoekers en statushouders binnen de regio, en sinds 1 januari 2024 ook voor Oekraïense ontheemden.
Bert Wijbenga, burgemeester van Vlaardingen en voorzitter van de RRT: “In de noodsituatie bij de start van de oorlog heeft de VRR een belangrijke prestatie geleverd, waardoor er een warm en goed ontvangst is geweest voor de Oekraïense ontheemden. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de gemeenten, die vanaf nu deze taak overnemen. Daartoe is een overeenkomst gesloten tussen de gemeenten om dat gezamenlijk te doen. De dertien bestuurders voor opvang van vluchtelingen in hun gemeenten, hebben hierin de leiding, met steun van een regionale ambtelijke Taskforce.”

Een warme overdracht van de verschillende taken rondom de opvang, vindt de komende tijd plaats en is uiterlijk 30 juni 2024 afgerond.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

De regionale communicatiefunctie en woordvoering over de opvang van Oekraïense ontheemden is overgedragen aan de gemeente Maassluis.
Contactpersoon voor de pers is Frank Wetters, bereikbaar via pers@maassluis.nl en telefonisch op 06-53 78 23 57.

Volg ons!   facebook   twitter   youtube

U ontvangt dit persbericht omdat u op onze perslijst staat. Voor meer informatie kunt u terecht bij het algemene persnummer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: 088-6223896 of via ons mailadres: pers@vr-rr.nl