Zoeken

Zorg vluchtelingen Oekraïne regionaal gecoördineerd


Persbericht: Zorg vluchtelingen Oekraïne regionaal gecoördineerd

Rotterdam, 14 april 2022

Vanuit de GHOR Rotterdam-Rijnmond is in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond het team Coördinatie Zorg Vluchtelingen Oekraïne (CZVO) opgezet. Het team coördineert de zorg voor de vluchtelingen uit Oekraïne in de regio, waarmee de druk op de zorg zo laag mogelijk wordt gehouden en de zorg efficiënt wordt ingezet.

De gemeentes zijn, in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, al weken in de weer om de toestroom aan Oekraïense vluchtelingen in de regio op te vangen. Door het grote aantal vluchtelingen dreigt de werkdruk op de huisartsenposten, de SEH's en de praktijken die zich rondom een opvanglocatie bevinden te hoog te worden. Om deze druk te verlichten is een gecoördineerd zorgproces in gang gezet voor de vluchtelingen die verblijven in gemeentelijke opvang.

Zorgcentrum

Alle Oekraïense vluchtelingen die beroep doen op gemeentelijke opvang in de regio worden op het regionaal vluchtelingencoördinatiepunt aan de Max Euwelaan ontvangen. Op deze locatie is een zorgcentrum ingericht waar professionals zorgen dat elke vluchteling een medische intake krijgt. Er wordt onder andere gekeken of men medische zorg nodig heeft en of men medicijnen gebruikt. De GGD is aanwezig voor voorlichting en biedt ook vaccinaties aan. Het zorgcentrum wordt bemand door (gepensioneerde) huisartsen, een verpleegkundige en waarnemers.

Huisartsenzorg

“Het zorgcentrum voorziet ook in een tijdelijke praktijkruimte voor huisartsenbezoek”, vertelt Jan van Leeuwen, Hoofd Afdeling GHOR Rotterdam-Rijnmond. “Vluchtelingen die op gemeentelijke opvangplekken in de regio verblijven en een huisarts nodig hebben kunnen hier terecht. Via de locatiemanager van de opvanglocatie wordt contact gelegd met een doktersassistent die de zorgvraag telefonisch bespreekt, bepaalt of daadwerkelijk huisartsenzorg nodig is en vervolgens een afspraak inplant op de spreekuren in het zorgcentrum. Naast de locatie in Rotterdam kunnen vluchtelingen ook terecht bij het zorgcentrum op de Jan van Scorelstraat in Spijkenisse. Mocht het nodig zijn, dan is er ook een verpleegkundig team beschikbaar dat naar de desbetreffende opvanglocatie kan komen.”

Medisch Support Center

Voor overige zorgvragen kan de locatiemanager contact opnemen met het Medisch Support Center (MSC) van de GHOR. Het MSC kan ondersteuning bieden voor onder andere het regelen van (medisch) vervoer, de bestelling van medische hulpmiddelen en afspraken maken voor verloskundige-, tandarts- en thuiszorg. Ook kan het MSC helpen bij de aanvraag van een tolk ter ondersteuning van de zorgprofessionals en bij alle overige zorgvragen die de locatiemanager, zorgprofessional of iemand van de gemeente heeft.

Indien nodig zal de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een zorgcentrum op meerdere opvanglocaties in de regio realiseren. Jan van Leeuwen: “Daarnaast zal er de komende tijd ook gekeken worden naar Oekraïense vluchtelingen die niet in gemeentelijke opvang terechtkomen, maar bijvoorbeeld via stichtingen en kerken bij particulieren verblijven. Zodat ook deze mensen de juiste steun en zorg krijgen”.

________________________________________________________________

­­­­­­­­Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daphne Rozenburg, woordvoerder Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, via pers@vr-rr.nl.

Volg ons!   facebook   twitter   youtube

U ontvangt dit persbericht omdat u op onze perslijst staat. Voor meer informatie kunt u terecht bij het algemene persnummer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: 088-6223896.