Zoeken

VRR inventariseert en analyseert invloed situatie oekraine op regio


Persbericht: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond inventariseert en analyseert invloed situatie Oekraïne op de regio.

Rotterdam, 4 maart 2022

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) inventariseert en analyseert als gevolg van de situatie in Oekraïne de mogelijke toekomstige gebeurtenissen, die invloed kunnen hebben op de veiligheid en continuïteit in onze regio.  Hierbij valt te denken aan de effecten op het gebied van gas, cyber, haven en transport. De situatie is onvoorspelbaar en kan uiteraard elk moment wijzigen. De gemeente en de VRR monitoren de situatie nauwgezet.

Vluchtelingen

De regio Rotterdam-Rijnmond heeft haar medewerking aangeboden om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De gemeenten in de regio bereiden onder regie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een structuur voor waarin we als gemeenten samen kunnen werken aan een regionale, gecoördineerde opvang van in Oekraïense vluchtelingen. Er wordt rekening gehouden met een grote toestroom en daarom bereidt de regio Rotterdam Rijnmond de opvang voor van in eerste instantie 2000 vluchtelingen uit het getroffen gebied. Hiermee helpen de gemeenten de Rijksoverheid om een korte periode van nijpend tekort aan opvangplekken te overbruggen.

Steeds meer mensen en bedrijven uit de regio Rotterdam-Rijnmond willen tijdelijke opvangplaatsen beschikbaar stellen. Voor het aanbieden van deze opvang gaat aanstaande maandag een speciaal telefoonnummer live: 088-877 9003. Ook kan een formulier via de website Rijnmondveilig.nl worden ingevuld.

Gaslevering

De mogelijkheid bestaat dat door de situatie tekorten ontstaan in de gaslevering. Los van de gevolgen voor huishoudens wordt ook gekeken naar de gevolgen voor het havenindustrieel complex. Om die reden wordt een analyse gemaakt van de eventuele consequenties van afschalen van de gasvoorziening.

Cyber

De effecten van cyberaanvallen zijn divers en daardoor onvoorspelbaar. De planvorming vanuit de VRR en crisispartners rondom uitval gas, elektra, telecom en ICT zijn of worden op dit moment geactualiseerd.

Algemeen Directeur VRR Arjen Littooij: “Gemeenten en crisispartners van de VRR worden wekelijks geïnformeerd, zoals ook gedaan werd tijdens de coronacrisis. In deze fase is uiteraard nog niet alles uitgewerkt. De situatie is onvoorstelbaar, onvoorspelbaar en kan elk moment wijzigen. De gemeente en de VRR monitoren de situatie nauwgezet. We zijn altijd goed voorbereid op verschillende soorten noodsituaties of calamiteiten”.

Volg ons!   facebook   twitter   youtube

Je ontvangt dit persbericht omdat je op onze perslijst staat.

Voor informatie over dit persbericht kunt u terecht bij het algemene persnummer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 088-6223896.