Zoeken

VRR maximaal voorbereid op een drukke jaarwisseling


VRR maximaal voorbereid op een drukke jaarwisseling

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zet dit jaar 550 hulpverleners in om adequaat te kunnen reageren op de vele incidenten in de nieuwjaarsnacht. Dit jaar geldt opnieuw een landelijk vuurwerkverbod. Daarnaast gelden ook dit jaar weer maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.

De meldkamerbezetting wordt tijdens de jaarwisseling uitgebreid met 20 extra centralisten om alle 112-meldingen voor brandweer, ambulance en politie snel en adequaat af te handelen. Ook zijn alle kazernes en posten bezet met 300 brandweervrijwilligers, 118 beroepsmensen en 26 op te roepen piketfunctionarissen.

Alle beschikbare hulpverleningsvoertuigen van Brandweer en Ambulance zijn beschikbaar om uit te rukken naar incidenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. De brandweer zet bovendien 5 extra tankautospuiten in, waarvan een aantal voertuigen, naar aanleiding van de ongeregeldheden in Rotterdam, is voorzien van extra beveiligingsmiddelen. Ook is het Quick Response Team (QRT) inzetbaar; dit team wordt ingezet bij incidenten met een hoog veiligheidsrisico en beschikt over een voertuig met extra beschermingsmiddelen.

Verder zijn twee Multi Surveillance Teams (MST) actief waarin personeel van de politie samen met personeel van de brandweer surveilleert. Deze teams controleren onder meer bij een incident welke inzet nodig is en of veilig kan worden opgetreden door de hulpverleners.

Maar liefst 8 extra ambulances worden ingezet bovenop de reguliere sterkte van 16 voertuigen. Uiteraard zijn de maatregelen rond het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij COVID-verdachte patiënten en het desinfecteren van de ambulance na een rit met een COVID-verdachte patiënt van kracht.

De VRR werkt tijdens de jaarwisseling intensief samen met de politie en overige partnerorganisaties, evenals met de toezichthouders van de Rijnmondgemeenten. De VRR brengt daarom die avond en nacht een kernteam van crisiscoördinatoren van alle ketenpartners bijeen om per direct vanuit gezamenlijkheid te kunnen reageren op risico’s en incidenten.

Het veilig kunnen optreden van de hulpverleners heeft de hoogste prioriteit. Het kan niet zo zijn dat de hulpdiensten belemmerd worden tijdens het blussen van een brand en tijdens het verlenen van hulp aan mensen in nood. Bij agressief gedrag of geweld tegen onze medewerkers wordt aangifte gedaan.

Algemeen directeur Arjen Littooij: “We zijn er klaar voor, maar goed beschouwd is het eigenlijk van de zotte hoeveel capaciteit we moeten inzetten voor een feestje van een paar uur. Ik roep iedereen op om onze hulpverleners hun werk te laten doen. Ze doen dit belangrijke werk voor iedereen in onze regio en voor ieders veiligheid.”

Noot voor de redactie:

Neem hiervoor contact op met de afdeling Communicatie, 088 6223896.

Wilt U de nieuwsbrief in een ander formaat ontvangen of u uitschrijven?