Zoeken

Persbericht: Ontheffing samenkomsten in gebouwen van groot belang


PERSBERICHT
2 oktober 2020

Ontheffing samenkomsten in gebouwen van groot belang

Per 29 september jl. is er een nieuwe regionale noodverordening covid-19 van kracht. In de noodverordening is tevens bepaald dat samenkomsten in een gebouw alleen kunnen plaatsvinden met een maximum van dertig personen per zelfstandige ruimte. De aanwijzing van de minister geeft aan dat de voorzitters veiligheidsregio in een beperkt aantal door hen te bepalen gevallen ontheffing kunnen verlenen op het maximum van dertig personen per zelfstandige ruimte bij samenkomsten in gebouwen van groot belang voor de regio (art. 3.1, tweede lid van de Noodverordening COVID-19 VRR 29 september 2020). Gezien de exponentiele toename van de besmettingen, de ziekenhuis- en de IC-opnames en de aanwijzing van de minister van VWS zijn de criteria van het beoordelingskader strikt. Als gevolg daarvan is er zeer beperkte ruimte voor ontheffingen op het bovengenoemde verbod.

Samen met het Regionaal Beleidsteam (RBT) heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vastgesteld wat verstaan wordt onder ‘van groot belang voor de regio’:

 • Het gaat enkel om gebouwen die een regionale functie of bijzondere maatschappelijke of historische betekenis hebben voor de regio.

 • Het gaat enkel om die activiteiten met een belangwekkend maatschappelijk / recreatief / cultureel en/of religieus karakter.

 • Het gaat enkel om uitzonderlijke, bijzondere gebeurtenissen en activiteiten van gezichtsbepalende waarde voor de regio en/of landelijk en/of internationaal. Meer in het bijzonder betreft dit incidentele en/of specifieke activiteiten in plaats van generieke programmering.

 • Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: activiteiten die een uitzonderlijke bijdrage leveren voor de gemeenschap of aan de breedte van de maatschappij, activiteiten die een bepaalde mate van urgentie hebben om nu doorgang te vinden in de regio en/of activiteiten die een vitale rol spelen voor de culturele en maatschappelijke infrastructuur van de regio en/of Nederland.

Naast de bovengenoemde definitie van ‘groot belang voor de regio’ heeft het RBT de criteria vastgesteld waaraan moet kunnen worden voldaan voor de ontheffing. Het betreft de volgende criteria:

 • Minstens 5m2 vrije ruimte per zittende persoon.
 • Maximum 250 personen in een ruimte van een gebouw.
 • Passend protocol voor de 1.5 meter en de hygiëne maatregelen.
 • Gescheiden dan wel maximale inrichting voor in- en uitgaande bezoekersstromen.
 • Parkeerplaatsen om toestroom via OV te minimaliseren.
 • Reserveren, placeren en verificatie van de gezondheid.
 • Alle verdere RIVM-maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Uitgesloten van een ontheffing op grond van artikel 3.1, tweede lid, Noodverordening zijn in ieder geval horecagelegenheden, congreszalen en feestzalen en daarnaast zakelijke evenementen; hiervoor gelden de reguliere regels. Deze richtlijn is afgestemd met de buurregio’s en met de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Utrecht.

Een ontheffing (voor activiteiten vanaf 5 oktober) kan worden aangevraagd via het loket www.vr-rr.nl/ontheffing dat vanaf vandaag 2 oktober 17.00 uur geopend is. Het verzoek voor ontheffing dient helder te worden gemotiveerd. Verzoeken dienen te voldoen aan de criteria zoals vermeld in het aanvraagformulier. Vanaf 5 oktober worden ontheffingen verleend. Alleen samen kunnen we, in deze bijzondere tijd, op een veilige wijze blijven opereren en de samenleving draaiende houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Je ontvangt dit persbericht omdat je op onze perslijst staat.

Woordvoerder over de nieuwe coronamaatregelen in Rotterdam-Rijnmond is Pieter Bas Simons van gemeente Rotterdam. Te bereiken op 06 51 07 47 91.