Zoeken

Nevenfuncties topkaderfunctionarissen


Op grond van de Regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden moeten de nevenwerkzaamheden van topfunctionarissen van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond openbaar worden gemaakt.

Algemeen directeur

 • Voorzitter Raad van Bestuur, AZRR, onbezoldigd, in het kader van de functie
 • Nationaal commandant, USAR, onbezoldigd, in het kader van de functie
 • Bestuurslid, stichting World Police & Firegames, onbezoldigd, in het kader van de functie
 • Lid auditcommissie Voetbal en Veiligheid, Ministerie J&V, onbezoldigd, niet in het kader van de functie
 • Lid bestuur, Stichting Wielerronde Oostvoorne, onbezoldigd, niet in het kader van de functie
 • Voorzitter steunfractie CDA, CDA Westvoorne, onbezoldigd, niet in het kader van de functie
 • Adviesraad studie bestuurskunde, Erasmus universiteit, onbezoldigd, niet in het kader van de functie

Directeur Brandweer

 • Secretaris bestuur, Stichting Team 315, onbezoldigd, niet in het kader van de functie

Directeur Risico- en Crisisbeheersing

 • Geen nevenfuncties

Directeur ambulancezorg

 • Voorzitter rekenkamer, gemeente Midden Delfland, bezoldigd, niet in het kader van de functie
 • Voorzitter rekenkamer, gemeente Hendrik Ido Ambacht, bezoldigd, niet in het kader van de functie
 • Voorzitter SUWR, Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rotterdam, onbezoldigd, niet in het kader van de functie

Hoofd Inkoop

 • Geen nevenfuncties

Hoofd Concerntaken

 • Bestuursvoorzitter, Rotterdams Helledaal Muziekinstituut, onbezoldigd, niet in het kader van de functie
 • Member of the advisory board, Amber Alert Europa, onbezoldigd, niet in het kader van de functie

Hoofd Kwaliteit, Control en Audit / Concern Controller

 • Geen nevenfuncties

Hoofd Human Resources

 • Geen nevenfuncties

Manager Facilitair Bedrijf

 • Docent Omgevingsrecht, ZZP, bezoldigd, niet in het kader van de functie
 • Docent, Bestuursacademie Nederland, bezoldigd, niet in het kader van de functie

Hoofd Repressie

 • Examinator en Kerndocent, Instituut Fysieke Veiligheid, onbezoldigd, in het kader van de functie
 • Leerwerkplekbegeleider, NCOI, onbezoldigd, in het kader van de functie

Manager ambulancezorg

 • Bestuurder, Stichting John Blankenstein Foundation, onbezoldigd, niet in het kader van de functie

Medisch Manager

 • Taal coach, Gilde Samenspraak, onbezoldigd, niet in het kader van de functie
 • Secretariaatvoering, Loomeijer Holding BV, onbezoldigd, niet in het kader van de functie