Zoeken

Nevenfuncties topkaderfunctionarissen


Op grond van de Regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden moeten de nevenwerkzaamheden van topfunctionarissen van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond openbaar worden gemaakt.

Algemeen directeur

 • Voorzitter Raad van Bestuur, AZRR, onbezoldigd, in het kader van de functie
 • Nationaal commandant, USAR, onbezoldigd, in het kader van de functie
 • Lid auditcommissie Voetbal en Veiligheid, Ministerie J&V, onbezoldigd, in het kader van de functie
 • Lid bestuur, Stichting Wielerronde Oostvoorne, onbezoldigd, niet in het kader van de functie
 • Voorzitter steunfractie CDA, CDA Westvoorne, onbezoldigd, niet in het kader van de functie

Directeur Brandweer

 • Bestuurslid, NVBR, onbezoldigd, in het kader van de functie

Directeur Risico- en Crisisbeheersing

 • Geen nevenfuncties

Hoofd Inkoop

 • Geen nevenfuncties

Hoofd Concerntaken

 • Bestuursvoorzitter, Rotterdams Helledaal Muziekinstituut, onbezoldigd, niet in het kader van de functie

Hoofd Operationele Voorbereiding

 • Geen nevenfuncties

Hoofd Kwaliteit, Control en Audit / Concern Controller

 • Geen nevenfuncties

Hoofd Human Resources

 • Geen nevenfuncties

Manager Facilitair Bedrijf

 • Docent Omgevingsrecht, ZZP, bezoldigd, niet in het kader van de functie

Hoofd Repressie

 • Kerndocent Opleiding Ploegchef, Instituut Fysieke Veiligheid, onbezoldigd, in het kader van de functie
 • Examinator Operationeel Manager, Instituut Fysieke Veiligheid, onbezoldigd, in het kader van de functie
 • Leerwerkplekbegeleider, NCOI, onbezoldigd, in het kader van de functie

Medisch Manager

 • Taal coach, onbezoldigd, niet in het kader van de functie
 • Administratief medewerker, bezoldigd, niet in het kader van de functie