Directie


De VRR kent een directieteam, bestaande uit vier directeuren en een directiesecretaris. De vijf leden van het directieteam verzorgen ook de rol van directiewacht; de piketgroep bij grote, acute calamiteiten.

Directie

Fotograaf: Megin Zondervan

Arjen Littooij
Naast de functie van Algemeen Directeur is Arjen ook Regionaal Commandant Brandweer. Arjen vervult tevens de rol van secretaris van het Algemeen Bestuur en binnen de VRR is hij verantwoordelijk voor de stafdiensten en de meldkameronderdelen Brandweer en Ambulance binnen de Gemeenschappelijke Meldkamer. Ook het voorzitterschap van de Veiligheidsdirectie is bij Arjen in goede handen.

Hendrik van Moorsel
Annemarie van Daalen (staat op de foto) heeft op 1 februari 2023 afscheid genomen van de VRR. Hendrik van Moorsel is aangesteld als interim directeur, zolang de vacature niet is ingevuld.

Arie Wijten
De Ambulancezorg, zowel de spoed- , de niet spoedzorg en het besteld ambulancevervoer is het werkveld van Arie. Daarnaast heeft Arie de zorg over de medisch managers en steekt hij veel energie in de ontwikkeling van het Zorg coördinatiecentrum en Leren en Ontwikkelen.

Maurice Lenferink
Als Hoofd Concerntaken/Directiesecretaris is Maurice adviseur van de directie en ziet hij er samen met de afdelingen die vallen onder Concerntaken op toe dat de genomen directiebesluiten worden vastgelegd, uitgevoerd, gecommuniceerd en op de bestuurlijke tafel ter besluitvorming worden aangeboden. Maurice is als Chief Information Officer (CIO) verantwoordelijk voor de informatievoorziening, ICT en security.

Michiel van Kruijsbergen
In zijn verantwoordelijkheid als directeur Brandweer is Michiel ook plaatsvervangend Regionaal Commandant. Michiel zorgt ervoor dat het brandweerkorps in onze regio toekomstbestendig is en de brandweermensen en staf goed zijn opgeleid. Een toonaangevende brandweer die midden in de samenleving staat. Ook Michiel is lid van de Veiligheidsdirectie.

Tijdens directievergaderingen sluiten ook Diana Brouwer (Hoofd M&C/Concerncontroller), Diana Storm (Hoofd HR) en Rob Adams (Hoofd Facilitair Bedrijf) aan als adviseur.