Directie


De VRR kent een directieteam, bestaande uit vier directeuren en een directiesecretaris. De vijf leden van het directieteam verzorgen ook de rol van directiewacht; de piketgroep bij grote, acute calamiteiten.

JanKok20231026-98603 - kopie

v.l.n.r.: Arjen Littooij, Tjeerd Neumann, Maurice Lenferink, Edith van der Reijden, Arie Wijten
Fotograaf: Jan Kok

Arjen Littooij
Naast de functie van Algemeen Directeur is Arjen ook Regionaal Commandant Brandweer. Arjen vervult tevens de rol van secretaris van het Algemeen Bestuur en binnen de VRR is hij verantwoordelijk voor de stafdiensten en de meldkameronderdelen Brandweer en Ambulance binnen de Gemeenschappelijke Meldkamer. Ook het voorzitterschap van de Veiligheidsdirectie is bij Arjen in goede handen.

Edith van der Reijden
Als directeur Risico- en Crisisbeheersing geeft Edith leiding aan de onderdelen Risicobeheersing, Industriële Veiligheid, Veilige Leefomgeving, Crisisbeheersing en GHOR.

Arie Wijten
De Ambulancezorg, zowel de spoed- , de niet spoedzorg en het besteld ambulancevervoer is het werkveld van Arie. Daarnaast heeft Arie de zorg over de medisch managers en steekt hij veel energie in de ontwikkeling van het Zorg coördinatiecentrum en Leren en Ontwikkelen.

Maurice Lenferink
Als Hoofd Concerntaken/Directiesecretaris is Maurice adviseur van de directie en ziet hij er samen met de afdelingen die vallen onder Concerntaken op toe dat de genomen directiebesluiten worden vastgelegd, uitgevoerd, gecommuniceerd en op de bestuurlijke tafel ter besluitvorming worden aangeboden. Maurice is als Chief Information Officer (CIO) verantwoordelijk voor de informatievoorziening, ICT en security.

Tjeerd Neumann
Met rijke ervaring binnen de brandweer en in het veiligheidsveld, bekleedt Tjeerd de positie van interim directeur bij de Brandweer. Tjeerd zorgt ervoor dat het brandweerkorps in onze regio toekomstbestendig is en de brandweermensen en staf goed zijn opgeleid. Een toonaangevende brandweer die midden in de samenleving staat.

Tijdens directievergaderingen sluiten ook aan, de adviseurs t.w. Diana Brouwer (Hoofd M&C/Concerncontroller), Diana Storm (Hoofd HR) en Ron Leidekker (a.i. Hoofd Facilitair Bedrijf) en draagt Secretaris Directieraad Jacqueline Grootendorst zorg voor de voorbereidingen en verslaglegging.