Zoeken

Ongebluste kalk (A29)


Op 21 november 2017 vond er op de snelweg A29 een dodelijk ongeval plaats, hierbij waren meerdere vrachtwagens betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde ongebluste kalk en vloog na de botsing in brand. De chauffeur van dit voertuig is om het leven gekomen.

SLIM leerpunt

Controleer altijd de lading. Je kunt zomaar verrast worden. Bij twijfel kan de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) gecontacteerd worden. Zij zijn 24/7 via de meldkamer bereikbaar.

Incidentverloop

De brand in het voertuig veroorzaakte een tankscheuring. Dit leidde ertoe dat een gedeelte van de ongebluste kalk op het wegdek terechtkwam. Het was niet direct duidelijk dat de lading ongebluste kalk betrof, er werd eerst gesproken van cement en ook nog over meel. Ongebluste kalk wordt bij wegvervoer niet als een gevaarlijke stof gezien. De vrachtwagen had daardoor geen Kemlerbord, waardoor er lange tijd verwarring over de lading was. Een andere vrachtwagen vervoerde bananen in een container en raakte ook in brand. Vanwege de isolerende werking van ongebluste kalk, is de brand later tijdens bergingswerkzaamheden opnieuw ontstoken.

Knelpunten/bijzonderheden

  • Bij brand betrokken geraakte cement, meel en ongebluste kalk kunnen allen schadelijk zijn voor de gezondheid. Hierdoor is er tijdens het incident continu met ademlucht gewerkt;
  • Vanwege verschuivende lading kunnen containers na een ongeval niet zonder gevaar worden geopend. De lading kan bij het openen van de deuren namelijk ongecontroleerd naar buiten komen.

Aanbevelingen

  • Maak gebruik van hiervoor bedoelde banden en/of kettingen van de hulpverleningsvoertuigen (CT’s), om containerdeuren na een incident op een veilige manier te openen;
  • Blijf alert op herontbranding tijdens of na bergingswerkzaamheden;
  • Controleer de lading, in overleg met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen.

a29 kalk