Zoeken

Multi Intelligence Center (MIC)


Laat samen werken

Het aantal bronnen met data om te voorspellen, voorbereiden, bestrijden én evalueren van incidenten en crises is nog nooit zo groot geweest. Er is een overschot aan informatie. Dat maakt het werkveld complex. Complexer dan het zou moeten zijn.

Multi Intelligence Center (MIC) – een initiatief van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en Gezamenlijke Brandweer – maakt een eind aan deze complexiteit in informatievoorziening bij incident- en crisisbestrijding. Hoe? Door een enorme hoeveelheid data te verzamelen en om te zetten in relevante informatie en scherpe analyses. Zo zorgen we dat iedereen perfect kan anticiperen op de actualiteit en hulpdiensten efficiënter, effectiever én veiliger te werk kunnen gaan. En dankzij Artificial Intelligence (AI) willen we incidenten voorspellen én helpen voorkomen. We zijn volop in ontwikkeling en steeds meer partijen sluiten bij ons aan. Hoe steviger onze basis wordt, hoe intelligenter ons systeem.

Meer weten over MIC?

Ga naar www.micnl.nl en lees waarom je zonder goede informatie vanuit een ‘zwart gat’ werkt. Maurice de Beer, Officier van Dienst en Stafofficier bij de VRR, legt het uit.

MIC_Logo_4