Liogs


Het LIOGS is het landelijk operationeel adviesorgaan voor incidentbestrijding waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het LIOGS maakt deel uit van het Crisis Expert Team van het ministerie van I&W.

Mede door de toepassing van alternatieve brandstoffen komen er steeds meer incident scenario’s bij, waar gevaarlijk (brand)stoffen een rol spelen.

In de operationele fase kan het LIOGS(24/7) benaderd worden, om de beschikbare kennis op te halen. Maar zeker ook voor het sparren over tactische en strategische overwegingen, die een rol spelen bij het lopende incident.

De kennis is gebaseerd op, reeds gebeurde ongevallen (binnen en buitenland). We verzamelen en ordenen de kennis en opgedane ervaringen. Met als doel de benodigde informatie om te zetten in expertise en inzet strategieën.

Dit alles onder het motto: ”Vlot en Veilig incidenten afhandelen”.

Chemisch advies voor specialisten

Het LIOGS geeft primair advies aan de Adviseur Gevaarlijke Stoffen(AGS) ter plaatse bij het incident in elke regio van Nederland. De basis komt uit algemene IBGS kennis en bijbehorende industriële incidentbestrijding. Door de energietransitie en het toegenomen illegaal chemicaliën gebruik, is de kennis doorontwikkeld. Er kunnen ook prima handelingsperspectieven gegeven worden bij incidenten in de bebouwde omgeving.

In de kern kunnen we meedenken en adviseren over:

  • Scenario-inschatting en advies welke (landelijke) protocollen op te starten
  • De meetstrategie
  • Aanvullende stofinformatie
  • Bemiddelen in landelijke assistentieregelingen bedrijfsleven
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (voor hulpverleners)
  • Incidentaanpak
  • Second opinion
  • Afvoer gevaarlijke stoffen naar een “veilige” plaats
  • Opruimadviezen
  • Overdracht aan/inschakelen van verantwoordelijke instanties voor afhandeling van incident

Voor specialisten van de hulpdienst is het LIOGS 24/7 bereikbaar 010 246 86 42

Per e-mail liogs@vr-rr.nl (telefonisch aankondigen, indien spoed vereist).

Wie mogen er nog meer gebruik van maken?

Het LIOGS mag ook benaderd worden door specialisten van politie, GHOR, GGD, kustwacht, defensie, gemeenten en wegbeheerders. Indien het een specifieke locatie betreft, zorgen wij dat het in samenspraak gaat met lokaal dienstdoende AGS van de brandweer.

Publicaties

De bundeling van kennis levert ook publicaties op.

Specifieke belangrijke publicaties ter ondersteuning van de incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en molecuul specifieke ondersteuningsregelingen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Eigen publicaties op verschillende gebieden, willen wij niet voor ons zelf houden, ze zijn toegankelijk. Wees vrij om ze te gebruiken, bij (gedeeltelijke) her publicatie, stellen we bronvermelding wel op prijs. Hier toegang tot de “LIOGS in the cloud”.

Regelmatig zijn LIOGS medewerkers (mede)auteurs van stukken die naast vele andere veiligheid gerelateerde onderwerpen, landelijk gepubliceerd worden op het kennisplein van het Instituut Fysieke Veiligheid.