Zoeken

Voorbereid op de nieuwe omgevingswet met het 'Programma Omgevingsveiligheid'


De VRR bereidt zich voor op de komst van de nieuwe omgevingswet. Deze aanzienlijke wetgevingsoperatie heeft grote impact op de wijze waarop veiligheid een plek heeft in de besluitvorming. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst kiest de VRR ervoor dit vraagstuk programmatisch aan te vliegen. Met als doel in een veranderende omgeving de risico's in onze regio nog beter te kunnen beheersen.