AZRR


Aanrijtijden ambulance stevig onder druk

De zorgvraag stijgt jaarlijks verder, onder andere door de vergrijzing en doordat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Hierdoor zijn meer ambulances met bijbehorend personeel nodig. Werving van nieuw personeel blijkt door de krapte op de arbeidsmarkt lastig. Nieuw aangenomen ambulancepersoneel dienen eerst een landelijk opleidingstraject van zes tot negen maanden te doorlopen. Daarnaast heeft AZRR te maken met uitstroom van personeel door onder andere de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand en doordat medewerkers soms van baan veranderen. De prestaties van AZRR staan om deze redenen stevig onder druk.

Het beschikbaar houden van voldoende ambulances voor het spoedvervoer krijgt de allerhoogste prioriteit. De inzet van first responders (politie, brandweer) en burgerhulpverlening bij reanimaties vergroot het bereik in situaties dat elke seconde telt. Er wordt onderzoek gedaan naar innovatieve oplossingen om meer zorg op maat te bieden en tegelijkertijd een nieuw potentieel aan medewerkers op de arbeidsmarkt te kunnen mobiliseren. Een concreet voorbeeld hiervan is de voorbereiding van een pilot om zogeheten ‘medium care ambulancezorg’ te gaan bieden.