Zoeken

Werkwijzer bedrijfsbrandweren

Gepubliceerd op 13 november 2013

Op 14 november 2013 is tijdens de netwerkdag BrandweerBRZO de werkwijzer bedrijfsbrandweren gepubliceerd. Na de uitgave van de werkwijzer in 2010 zijn enkele (wettelijke) aspecten nader uitgewerkt. Het besluit dat betrekking heeft op de opleiding van (bedrijfs)brandweerpersoneel en het formuleren van uitgangspunten die bij een beoordeling toegepast worden, zijn voorbeelden daarvan. Deze ontwikkelingen binnen het werkveld en de inhaalslag voor het aanwijzen van bedrijfsbrandweren, die door de veiligheidsregio's is ingezet, maakten actualisatie van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren noodzakelijk. De werkwijzer is vanaf heden ook te downloaden op de website van het Centrum Industriële Veiligheid.