Zoeken

Aanpak van PTSS voor de brandweer

Gepubliceerd op 12 februari 2024

De brandweer is vaak als eerste ter plaatse bij een noodmelding. Het gaat hierbij soms om een heftige situatie die een impact kan hebben op de mentale gezondheid. In sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot PTSS-gerelateerde klachten. In de media is momenteel belangrijke aandacht voor PTSS en het beleid dat er binnen de diverse brandweerorganisaties in ons land is.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is zo'n 2 jaar geleden gestart met een eigen aanpak, in afwachting van landelijk beleid voor de brandweer.
Er is een PTSS beleidsplan opgesteld waarin met name preventieve maatregelen zijn opgenomen, zoals trainingen voor nieuwe operationele medewerkers en operationele leidinggevenden en het vrijwillig aanvragen van een Mental Check Up gesprek. Naast de preventieve maatregelen heeft de VRR haar eigen psycholoog die wordt ingezet op het voorkomen van uitval en herkennen van PTSS-klachten en ondersteunt bij het werken we aan het herstel.  Voor herstel kunnen collega’s onder andere terecht bij het Recovery in Vlaardingen. Dit centrum is in samenwerking met de politie-eenheid Rotterdam opgezet.

Landelijke erkenning

Naast deze regionale aanpak pleit de VRR voor het landelijk erkennen van PTSS als beroepsziekte. Zo kunnen we inzetten op een eenduidig beleid en een landelijke aanpak voor PTSS voor brandweermannen en -vrouwen.

''Onze brandweermannen- en vrouwen gaan letterlijk door het vuur voor mensen en dieren in nood. Ik vind het van groot belang dat we collega's die dit mooie maar heftige werk doen, alle hulp en ondersteuning bieden die nodig is om hun werk goed en gezond te kunnen blijven doen,” stelt Arjen Littooij, algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. “Door PTSS te erkennen als beroepsziekte, kunnen we de juiste hulp bieden in het herkennen, voorkomen en behandelen van collega's met deze klachten. We zien dat onze totaalaanpak effectief is en pleiten daarom ook voor landelijke erkenning en aanpak voor PTSS als beroepsziekte bij de brandweer. Dit is nu al het geval bij de collega's van politie en Defensie.''

ptss - 785-Megin-Zondervan

Foto: Megin Zondervan

Regionale aanpak Rotterdam-Rijnmond

De regionale PTSS aanpak van de Veiligheidsregio Rotterdam bestaat uit de volgende inzet:

  • Inzet van een eigen psychologe die collega's met PTSS klachten ondersteunt en doorverwijst naar de juiste hulp.
  • Samenwerking met PTSS-centra waar veel ervaring en kennis is in het begeleiden van mensen met deze ziekte, waaronder Arq-ivp en Centrum ’45
  • Ons Recovery-programma. In samenwerking met de politie eenheid Rotterdam kunnen brandweermannen en vrouwen met PTSS klachten deelnemen aan programma in het Recoverytraining Centrum in Vlaardingen. Hier wordt onder professionele begeleiding aan hun herstel gewerkt.
  • Direct na een heftig incident biedt het Team Collegiale Ondersteuning (TCO) nazorg en professionele hulp aan de betrokken hulpverleners.
  • Trainingen en bijscholingen voor leidinggevenden en operationele medewerkers waarin we onze mensen bewust maken van de impact die schokkende ervaringen tijdens het werk op hun leven kan hebben. Daarbij  geven wij handvatten om signalen van PTSS te herkennen en te voorkomen.
  • Eind 2023 hebben we een tijdelijke regeling opgesteld zodat medewerkers met gediagnosticeerde PTSS niet in salaris terugvallen en ook medische kosten worden vergoed. Hiermee lopen we vooruit op een landelijke regeling.

Naast deze regionale aanpak zetten wij ons in om dit onderwerp op de agenda van het landelijke overleg van de RCDV (Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's) te plaatsen. Met als doel om tot een uniform landelijk beleid te komen.