Zoeken

SAMEN artikel: Digitalisering van de Zorgmeldkamer

Gepubliceerd op 20 januari 2023

Wat in coronatijd uit nood werd geboren, is inmiddels zo succesvol dat het een blijvertje is geworden: de digitalisering van de Zorgmeldkamer. Marjolein Mout, verpleegkundig centralist bij de Meldkamer Ambulancezorg (MKA), is hier van meet af aan bij betrokken.

Marjolein coördineert bij de Meldkamer Ambulancezorg de aanvragen van zorgprofessionals voor niet- spoedeisende ambulanceritten. Toen drie jaar geleden de coronacrisis losbarstte, is deze voorheen integrale activiteit (de zogeheten Zorgmeldkamer) uit het MKA-proces getild. “Het was de bedoeling de spoedmeldkamer zo twee maanden te ontlasten”, vertelt Marjolein. “Maar het beviel zo goed, dat we het zo hebben gelaten.”

Samen-magazine-Nieuwe-Inzichten-marjolein-Mout-08-11-2022-40 - 1200

Digitaal formulier

Momenteel vragen de zorgprofessionals niet-spoedritten nog telefonisch aan. Nu kijken we naar de digitalisering van deze aanvragen. “Dat gebeurt via een digitaal formulier, dat inmiddels uitgebreid is getest. Het formulier bestaat uit vier tabbladen en pas als het ene tabblad volledig is ingevuld, kun je naar het volgende. Het zijn dynamische vragenlijsten die de zorgprofessionals zelf invullen.

Dat scheelt de centralisten ontzettend veel tijd. Normaliter hebben wij zo’n zorgprofessional aan de lijn en die zegt bijvoorbeeld dat haar patiënt naar het Erasmus MC moet. Als ze niet weet naar welke afdeling precies en ze moet dat opzoeken, zitten wij soms wel tien minuten te wachten. Met een digitale aanvraag zoeken aanvragers alle gegevens in hun eigen tijd op.”

Planmodule

Digitaal aanvragen werkt niet alleen sneller, het biedt ook meer overzicht. En de formulieren zijn gekoppeld aan de Module Rit Planning (MRP), een digitale planmodule waar we al mee werken. “Die planmodule hebben we zelf laten bouwen en daarin zijn al onze wensen verwerkt. Zoals de actuele verkeersinformatie, zodat we de verwachte rijtijden bij verkeersdrukte kunnen monitoren.

Zodra ritten in het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem staan, waar de meldkamers van politie, ambulance en brandweer mee werken, dan communiceert dat systeem met onze planmodule en koppelt de ritten aan beschikbare ambulances. Zo krijgen we voor elke ambulance een soort dagplanning. De planmodule ververst elke dertig seconden en geeft dus een actueel beeld.”

Veel belangstelling

Marjolein is vanaf dag één betrokken bij de ontwikkeling van de digitale planmodule. “Heel leuk en interessant. We hebben het Ikazia Ziekenhuis bereid gevonden dit jaar of begin 2023 proef te draaien. Als de eerste test goed gaat, gaan we het uitbreiden naar andere ziekenhuizen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle ziekenhuizen hiermee gaan werken. Ik heb al presentaties over de planmodule aan meldkamers elders in het land gegeven en daar is er veel belangstelling voor. Heel bijzonder dat ik dit vanaf het begin heb zien groeien tot wat het nu is. En straks zie ik wat het nog gaat worden.”

Tekst: Nienke Landré | Beeld: Lennaert Ruinen