Zoeken

SAMEN artikel: Innoveren is een must

Gepubliceerd op 12 januari 2023

Voor de stelling van deze editie gaan wij in gesprek met drie medewerkers binnen de VRR. Wat vinden zij belangrijk als het over innovatie gaat en welk effect heeft het op hun eigen werk?

Tekst Joan van WinsenBeeld Lennaert Ruinen

DEEPAK RAMPERSAD
​​​​​​​VRIJWILLIGER BRANDWEER

Al 10 jaar is Deepak vrijwilliger bij de brandweerkazerne aan de Elektraweg in Maassluis. Hij is van huis uit chemicus en in het dagelijks leven werkzaam als vertegenwoordiger in chemicaliën. Hij vertelt graag over zijn vrijwilligerswerk: “Zo’n tien jaar geleden kreeg ik de behoefte wat voor de maatschappij te betekenen en zo ben ik bij de brandweer terechtgekomen. Het is fantastisch werk, ik mag telkens weer met grote jongensspeelgoed spelen!”

Over de laatste innovaties op de werkvloer is Deepak enthousiast: “De nieuwste tankautospuit is een innovatief hoogstandje. Reed je vroeger op een wagen waarbij je met je blote handen de pompen en afsluiters moest bedienen, nu gaat alles elektronisch en via een tablet screen. Het vergt wat kennis, maar met wat geduld en uitleg kan iedereen het leren. Het is ook belangrijk dat je openstaat om te leren en met oefenavonden, een app-groep en toelichtingen per mail komen wij een heel eind. Dat is ook essentieel voor succesvol innoveren: samenwerken en geduld hebben.

Innovatie zie ik ook in nieuwe blustrainingen en methodieken. Ik vind het bijzonder dat er meer oog is voor de hygiënische- en mentale gezondheid van de hulpverlener. Waar de brandweerman altijd smerig en zwart van roet rondliep, is de werkomgeving nu schoner. Aan boord van de TAS is zeep en alcohol voor ontsmetting. En er is een extra wagen met schone uniformen. Niets gaat meer vies in de wagen. Ook bij heftige incidenten zijn wij bewuster van elkaar. Een bevelvoerder gaat nu anders om met verwerking.

Dat is ook innovatie, op sociaal vlak. Een hele goede ontwikkeling.”

JORG VAN WAARDHUIZEN
BELEIDSADVISEUR BESTUURLIJKE ZAKEN

Jorg is programmamanager bij de afdeling crisisbeheersing en operationeel woordvoerder CoPI. Hij is aangesteld om de strategische doorontwikkeling van crisisbeheersing vorm te geven in de komende twee jaar: “Dit is omdat wij steeds vaker te maken hebben met een langdurige crisis, in plaats van de traditionele flitsramp.”

Kaders zijn noodzakelijk als het om innovatie gaat, stelt Jorg. “Je ziet bijvoorbeeld dat de kaders rond het verkennen van hybride werken niet helder zijn. Ik spreek liever af: Team A gaat zelfbedacht plan 1 verkennen en uitvoeren en Team B plan 2. Dan kom je op een afgesproken moment samen om te vergelijken. Dat is innoveren/experimenteren met een concreet doel. Deze vorm van experimenteren vereist een innoverende houding. Er is een bewuste houding nodig om innovatie op de werkvloer in te brengen. Innovatie is ook echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet zonder, want dan sta je stil als samenleving. Je moet op de hoogte blijven van de innovatieve ontwikkelingen. De VRR als hulpverleningsorganisatie heeft een meer reactieve houding, maar het is ook belangrijk om proactief trends te monitoren.

Als het gaat om toekomstige innovaties, wil ik graag de mogelijkheid naar een ‘mobile’ of ‘flexibele’ CoPI onderzoeken. Bij een grip 1 is het nu wachten op de fysieke aanwezigheid van de CoPI. Je zou een CoPI, afhankelijk van het incident, ook in kunnen laten stromen via een scherm. Technisch kan dat al, maar innovatie vergt ook durf. Het is belangrijk dat wij onszelf continu de vraag blijven stellen: doen wij dit omdat het hoort of omdat het helpt? Je moet er ook oog voor hebben dat het lastig is voor sommige mensen om mee te gaan in innovaties. Dit vergt ander leiderschap dan wij tot op heden hebben gevoerd. Een meer verbindende vorm van leiderschap.”

ROB ADAMS
LEIDINGGEVENDE FACILITAIR BEDRIJF

“Innoveren is absoluut een must”, reageert Rob op de stelling. Hij is al ruim 22 jaar werkzaam voor de VRR, waarvan de laatste tien jaar als Hoofd Facilitaire Dienst. “Wij opereren op het snijvlak van operatie en maatschappij. Dat betekent dat wij heel zichtbaar zijn. De ontwikkelingen op het gebied van safety, duurzaamheid en energie volgen elkaar snel op en daarom is zichtbaar innoveren onontkoombaar.

Innoveren doen wij dan ook volop. Met het elektrificeren van het voertuigpark, waarbij nu de kleine dienstvoertuigen al gefaseerd worden geëlektrificeerd.

Dit is voor een TAS of een ambulance nog een grotere uitdaging, omdat veel apparatuur aan boord veel stroom nodig heeft, daar werken we nog aan. Maar ook het verbouwen van onze panden, waarbij vele al voldoen aan het C-energielabel of zelfs een A-label hebben. En ook het hybride werken leidt tot papierloos werken en het terugdringen van kilometers. Al deze stappen maken wij samen met mensen van de werkvloer, dé plek waar ook goede innovatieve ideeën vandaan komen.

Binnen de VRR hebben wij gelukkig voldoende nieuwsgierige en leergierige medewerkers die graag innovaties willen uitproberen. Zaken zoals drones of sonarapparatuur. Het is vooral belangrijk dat je de medewerkers op tijd betrekt, direct en open communiceert en innovatie tastbaar maakt. Wij staan bijvoorbeeld aan de vooravond van het uitrollen van het Duurzaamheidsplan.

Dit is een mooie gelegenheid een oproep te doen aan medewerkers die zich graag willen bezighouden met duurzame projecten en zich als ambassadeur binnen de organisatie willen inzetten voor duurzame initiatieven. Interesse om mee te doen? Geef het aan bij Jeannette Kruijthof. Innoveren kunnen wij alleen samen.”