Zoeken

SAMEN artikel: De werkdag van onze HR-adviseurs

Gepubliceerd op 6 januari 2023

Kelly Raynor en Raymond Heijmen zijn HR-adviseurs. Raymond adviseert de stafafdelingen en Kelly adviseert, samen met een collega, Risico- en Crisisbeheersing. Zoals overal is het ook voor de VRR lastig goed personeel te werven én te behouden. Hoe maakt HR het verschil?

Lastig om goed gekwalificeerd personeel te vinden?

Raymond: “Zeker en dat zien we al jaren. Vooral bij de ambulancedienst zijn vacatures lastig in te vullen. De ambulanceritten nemen elk jaar verder toe, terwijl er steeds minder mensen beschikbaar zijn om die ritten te rijden. Dat geldt ook voor andere vacatures. Kreeg je vroeger honderden reacties op een vacature voor secretaresse, nu mag je blij zijn als je er tien hebt. De arbeidsmarkt zit in een kramp. Je móet je als werkgever zichtbaar opstellen.” Kelly: “Niet alleen het binnenkrijgen, maar ook het binnenhouden van mensen is een uitdaging. Recruiters proberen goede mensen weg te kapen. Dat zie je niet alleen bij ons, maar overal.”

Samen-magazine-Werkdag-van-Kelly-en-Raymond-03-11-2022-1 - klein

Hoe zichtbaar, herkenbaar en aantrekkelijk is de VRR als werkgever?

Kelly: “Onze zichtbaarheid op de arbeidsmarkt is de laatste jaren sterk verbeterd. We zijn veel actiever op de socials en wervingskanalen. Maar ook fysiek zijn we zichtbaarder, bijvoorbeeld door te flyeren op de Wereldhavendagen.” Raymond: “Dat doen we vanuit ambitie en visie, maar ook uit noodzaak. In deze krappe arbeidsmarkt komen we niet meer weg met een standaard vacaturetekst. We moeten echt meer doen.” Kelly: “Dat geldt ook voor het warme welkom dat je nieuwe medewerkers wilt geven. Zo krijgen sinds kort alle vaste nieuwe medewerkers een welkomstpakket thuisgestuurd. Daar zit een welkomstkaart in en een EHBO-kit, gemaakt van oude dienstkleding van de brandweer en ambulance. Zo leggen we een link met onze kerntaken, terwijl we ook duurzaam bezig zijn.”

Nieuwe collega’s krijgen ook nog een ander warm welkom, toch?

Raymond: “We hebben de onboardingsapp instAPP ontwikkeld. Een app voor nieuwe medewerkers met allerlei informatie over onze organisatie. Niet alleen hoe die in elkaar zit, maar ook praktische zaken. Wat kun je van je eerste werkdag verwachten? Heb je de NS Businesscard al aangevraagd?” Kelly: “De app moet nieuwe mensen een welkom-gevoel geven, vanaf hun selectie tot zo’n drie maanden na indiensttreding. Het leuke is dat Raymond en ik samen met een inmiddels ex-collega de content en vormgeving hebben gedaan. Voor de naam hebben we intern een prijsvraag uitgeschreven.”

Raymond: ‘Voor de totstandkoming van de app hebben we met verschillende werkgroepen samengewerkt. De ene werkgroep hield zich bezig met informatievoorziening, de andere met het indiensttredingsproces en weer een andere met de introductie ná de eerste werkdag. instAPP is in co- creatie geboren.” Kelly: “De app is afgelopen juli gelanceerd, maar nog lang niet af. De basis ligt er en nu zijn we bezig met de doorontwikkeling.”

De app is voor de eerste drie maanden. Wat doen jullie om mensen lang aan de organisatie te binden?

Kelly: “Hier kan het jaargesprek aan bijdragen. Dat klinkt weinig revolutionair, maar tot nu toe hadden we een cyclus van drie gesprekken per jaar. De leidinggevende gaf aan het einde van het jaar een beoordeling over jouw functioneren. Met een uitgebreid, statisch, papieren formulier. We gaan binnenkort over op het jaargesprek.” Raymond: “Eigenlijk ben je continu met elkaar in gesprek. Dat kunnen overleggen zijn of koffiemomentjes, want die tellen net zo hard mee. En één keer per jaar neem je dan eens goed de tijd om met je leidinggevende het goede gesprek te voeren.”

Wat is er zo nieuw aan het jaargesprek?

Kelly: “Het is sowieso een dialoog, waarin maar zes open vragen centraal staan. Zoals: hoe kan ik me blijven ontwikkelen? En: zit ik nog op de juiste plek? Vragen die uitnodigen om te reflecteren en met elkaar een goed gesprek te voeren. Je staat niet alleen stil bij je huidige functioneren, maar ook bij je eigen ontwikkeling.” Raymond: “We hebben dit instrument

uitgebreid getest bij twee afdelingen. Op basis daarvan hebben we besloten dit door te ontwikkelen voor de hele organisatie. We hebben een gezamenlijk kader waar het gesprek aan moet voldoen, maar de verschillende onderdelen van de VRR kunnen het aanpassen en inrichten naar wat voor hen werkbaar of wenselijk is.” Kelly: “Met dit soort projecten werken we als HR collega’s van de verschillende teams samen. Het is een horizontale samenwerking, veel meer in verbinding met elkaar. Dat is ontzettend leuk en waardevol.”

Lees hier het volledige SAMEN-magazine #4.

Tekst: Nienke Landré | Beeld: Lennaert Ruinen