Zoeken

Voorbereidingen jaarwisseling

Gepubliceerd op 28 december 2022

De hulpdiensten in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn goed voorbereid op de komende jaarwisseling. Er staan ruim 550 medewerkers klaar om de jaarwisseling veilig te laten verlopen. Daarbij werkt de VRR intensief samen met de politie en overige partnerorganisaties en gemeenten. Brandweer, meldkamer- en ambulancepersoneel leveren een grote inspanning.

"We zijn er weer op voorbereid, maar laat een traditie geen tragedie worden", spreekt Arjen Littooij, algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). "Wij staan op deze manier eigenlijk toe dat we onze eigen crisis organiseren." Littooij laat weten dat alle hulpdiensten klaarstaan om snel en adequaat te reageren op mogelijke incidenten in de nieuwjaarsnacht. 
Ondanks de maximale beschikbare inzet van personeel en materieel, kan het zijn dat er door grote drukte langer op hulpverlening moet worden gewacht bij een incident dan men onder normale omstandigheden kan verwachten. "Maar iedereen die hulp nodig heeft wordt geholpen."

De meldkamers van de brandweer en ambulancedienst werken dit jaar met extra centralisten om het grote aantal meldingen te kunnen verwerken. Niet urgente meldingen voor de brandweer worden door drie decentrale meldkamers afgehandeld. Door de lokale bekendheid is er hier een goed overzicht en wordt de werkdruk op de reguliere meldkamer verlicht.

Bij de brandweer zijn alle kazernes en voertuigen van de brandweer volledig bezet door zowel beroeps als vrijwillige collega’s. Gedurende deze nacht staan continu circa 220 vrijwilligers, 134 beroepsmensen en 32 piketfunctionarissen paraat.

Bij de ambulancedienst worden dit jaar 8 ambulances ingezet boven de reguliere bezetting. Hierdoor zijn er in totaal 25 ambulances beschikbaar tijdens de jaarwisseling.

Samenwerking
In de voorbereiding op en tijdens de jaarwisseling wordt er regelmatig afgestemd met de operationele diensten. Naast de reguliere hulpdiensten zijn hierbij ook de DCMR Milieudienst Rijnmond en de gemeenten vertegenwoordigd. Deze staf vormt een gezamenlijk beeld van de veiligheidssituatie in de regio.