Zoeken

Vergezicht Omgevingswet voor bedrijven in het havengebied

Gepubliceerd op 24 mei 2022

De Omgevingswet mag dan pas op 1 januari 2023 in werking treden, Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, GGD, DCMR en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben alvast de handen ineengeslagen. Om bedrijven uit het havengebied Rijnmond zo goed mogelijk voor te bereiden op het werken met de Omgevingswet is een brochure ‘Introductie Omgevingswet Vergunningverlening in de haven’ opgesteld. Hierin staat informatie over met name nieuwe onderwerpen en onderwerpen die anders worden geregeld onder de Omgevingswet. Te denken valt aan de bedrijfsbrandweer aanwijzing, het onderwerp gezondheid en veranderingen binnen het vergunningenproces.

De betrokken organisaties hopen bedrijven op deze manier te helpen met het nadenken over de uitvoering van hun huidige en nieuwe activiteiten onder de Omgevingswet, zodat de bedrijven goed voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet. Ook willen de organisaties de dialoog over de overgang naar de Omgevingswet in stand houden.

De brochure, loopt vooruit op de “Wegwijzer” die later dit jaar wordt uitgebracht. In de komende wegwijzer wordt op heel praktische en concrete wijze beschreven hoe bijvoorbeeld het proces van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet verloopt.

Download hier de brochure.