Zoeken

Ontwikkelagenda: ‘Klaar voor de toekomst’

Gepubliceerd op 26 april 2022

Arjen Littooij heeft zich de afgelopen anderhalf jaar hard gemaakt voor een glansrijke toekomst van de VRR. Het heeft geleid tot een nieuwe ontwikkelagenda. Met de aftrap ervan kwam ook een einde aan tien jaar bezuinigen. De ontwikkelagenda is het startschot van een toekomst waarin de organisatie toonaangevend blijft in de bestrijding van klassieke én nieuwe incidenten.

Tekst Joan van Winsen | Beeld Megin Zondervan

“Bezuinigen doet altijd zeer”, stelt Arjen. “Al in 2011 werd de VRR ermee geconfronteerd. Kazernes werden gesloten, duikteams opgeheven. Het zijn voorbeelden van een reeks bezuinigingen die de organisatie niet ten goede kwamen. Maar ons werkveld is de afgelopen jaren veranderd. We zagen dingen veranderen en die vragen extra capaciteit, aandacht en investeringen. Zo werden de branden die we moeten bestrijden complexer. Kijk alleen al naar accubranden in elektrische auto’s. Het toont aan dat ook de energietransitie en klimaatverandering tot complexere incidenten leiden dan we gewend zijn. Naast die elektrische auto’s ook scooters, zonnepanelen en waterstofopslag. Maar we zien ook zaken als hoogwater en zelfs vormen van tornado’s in de regio Rotterdam. En natuurlijk hebben we allemaal gemerkt dat een crisis niet langer een flitsramp is, maar net zo goed van lange duur kan zijn. De coronacrisis en cyberdreigingen zijn voorbeelden van crises en dreigingen die een lange adem vergen. Het zijn situaties waarmee we betrekkelijk weinig ervaring hebben, maar die wel ontwrichtend werken voor de samenleving.”

Ontwikkelagenda
“Het heeft geleid tot de conclusie dat we op deze voet niet verder konden. We moeten de toekomst anders gaan vormgeven. We zitten tegen onze financiële grenzen aan, maar er zijn zaken waarin we echt moeten investeren. Die boodschap hebben we overgebracht aan het algemeen bestuur. Zaken als vakbekwaamheid, de piketorganisatie, digitalisering en informatisering, werken in coördinatie en in samenwerking met andere organisaties omdat we een ramp of crisis niet alleen kunnen oplossen. Maar we moeten ons ook voorbereiden op bijvoorbeeld de hoogbouw die steeds hoger wordt, de gevolgen van klimaatverandering en de energietransitie. Om op al die zaken in te spelen, hebben we investeringsscenario’s geschetst.

Ons uitgangspunt: als de VRR een toonaangevende organisatie wil blijven, moeten we investeren. Ter onderbouwing hebben we impactvolle incidenten in beeld gebracht. Van het Zuidhoek-incident, waar collega’s ternauwernood aan de dood ontsnapt zijn en een incident in Vlaardingen, waar we door het oog van de naald zijn gekropen tot een incident in een verzorgingscentrum in Smeetsland met een kritisch rapport.

Deze incidenten lieten duidelijk zien dat wij echt aan de grenzen van onze mogelijkheden zitten. Met de overtuiging dat ik het beste wil voor de organisatie, hebben we het bestuur kunnen overtuigen op veel van die onderwerpen echt stappen te zetten. Ook het bestuur is ervan doordrongen dat wij in het grootste risicogebied van ons land zitten en dat wij voorbereid moeten zijn op de toekomst.”

Brandweer
“Wat we niet kunnen vergeten, is het feit dat er een ‘weeffout’ in het systeem zit. Op korte termijn zijn er veel collega’s bij de Brandweer die vertrekken vanwege het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat valt samen met het twintigjarenbeleid: de eerste brandweerlieden gaan in 2026 al weg op grond van dit beleid. We hebben enorme opleidingscapaciteit nodig om die uitstroom op te vangen. Dat betekent nú investeren.

Willen we niet achter de feiten aan gaan lopen, dan moeten we de komende vijf jaar echt investeren om de steeds snellere ontwikkelingen in de samenleving bij te benen. De crisis van nu is niet meer de crisis van toen. En de crisis van morgen is anders dan die van vandaag. Neem alleen al de nieuwe Omgevingswet. In mijn ogen betekent dit dat wij aan de voorkant met bedrijven om tafel moeten gaan om te voorkomen dat we aan de achterkant geconfronteerd worden met incidenten waarvan we geen weet hebben.”

Scenario’s
“Het bestuur heeft in de investeringsagenda gekozen voor een scenario dat benadrukte hoe belangrijk het is de komende jaren fors te investeren. Daarmee lopen we de bezuinigingen van de afgelopen tien jaar versneld in en kunnen we inspelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van crises, branden en digitalisering. Straks gaan onze mensen af op een incident met up-to-date informatie vanuit het Multi Intelligence Center (MIC) dat ons echt gaat ondersteunen.”

Sterk merk
“De veiligheidsregio is een sterk merk geworden, mede omdat ons belang voor de samenleving steeds duidelijker geworden is. Bij een crisis kun je niet om ons heen. We hebben de ambulancedienst aan onze veiligheidsregio kunnen toevoegen en die dienst is echt stappen aan het maken om de beste van het land te worden. We zijn ook bij de brandweer bezig met toonaangevende ontwikkelingen en wij hebben inmiddels een ultramoderne meldkamer.

We kunnen de flitsramp van gisteren aan, en straks ook complexe, langdurige incidenten van morgen. Het zijn die ‘oude’ en ‘nieuwe’ crises die we moeten bestrijden. Onze medewerkers zijn flexibel genoeg om met deze veranderingen mee te groeien. Maar het betekent wel dat we ook in onze mensen moeten blijven investeren. We hebben iedereen nodig, dus pak je kans voor de organisatie van de toekomst en doe mee!”