Zoeken

Vrijwilliger worden? Hans Vroegindeweij, waarnemend clustercommandant Goeree-Overflakkee, vertelt over het vak

Gepubliceerd op 10 december 2021

Er zijn volgens Hans grofweg drie redenen voor een brandweervrijwilliger om te stoppen: ze hebben andere uitdagingen (1), ze kunnen het fysieke niet meer opbrengen (2) of ze gaan verhuizen (3), bijvoorbeeld als ze een nieuwe baan hebben. Hans: ‘Daarom hebben we continu nieuwe brandweervrijwilligers nodig. Het is van cruciaal belang om de bezetting in de kazernes op peil te houden. Dat is niet eenvoudig, zeker niet met de jongeren van nu. Die zijn steeds op zoek naar nieuwe prikkels. Ik omschrijf dat als maatschappelijk minder honkvast.’

De brandweerzorg komt in een uitgestrekt gebied als Goeree-Overflakkee onder druk te staan, als er niet continu een nieuwe aanwas van vrijwilligers is. Hans: ‘En dat willen we met zijn allen écht niet. Dat er een ongeval is met een auto of een ongeluk met gevaarlijke stoffen, en we kunnen er geen team heen sturen omdat we onderbezet zijn. Je moet er niet aan denken.’

Heel vroeger was er een verplichting om te helpen als er een brand was uitgebroken. Iedere gezonde man moest zich dan met een emmer melden bij de brand. Van lieverlee is die plicht verdwenen, om plaats te maken voor een vrijwillige taak. Later kwamen daar de beroeps brandweerlieden bij. Nu is het zo dat in de grotere plaatsen vaak beroepsteams aan de slag zijn. Daarbuiten zijn het hoofdzakelijk vrijwillige brandweerteams. Hans: ‘Beide zijn net zo belangrijk in onze maatschappij.’

Hoe ziet de ideale brandweervrijwilliger er uit? Hans: ‘Je hebt een gezond lichaam en een gezonde geest. Je kunt goed in groepsverband werken. Je slaagt erin het hoofd koel te houden als de situatie daar om vraagt. En je bent bereid om bij nacht en ontij naar de kazerne te komen om uit te rukken.’

De clustercommandant benadrukt dat het niet uitmaakt of je een man of een vrouw bent. Hans: ‘In ons gebied zijn we op dit moment met drie vrouwen aan het werk, één volgt de opleiding en er hebben zich onlangs twee nieuwe dames gemeld. Belangstellenden gaan eerst twaalf weken meelopen. We noemen dat de klikstage, kijken of er een klik is tussen de vrijwilliger, het team en het werk. Die klik moet er wederzijds zijn. Is die er? Dan gaan we heel graag met elkaar in zee.’

Hans is enorm trots op zijn vrijwillige brandweerteams: ‘De burger doet nooit tevergeefs een beroep op hen. Ze zijn er altijd. Met passie en met gedrevenheid. Ik moet ze eerder afremmen dan aanmoedigen. Enorm mooi om mee te mogen maken.’

Ken jij iemand die vrijwilliger wil worden? Meer informatie of aanmelden kan via: werkenbijvrr.nl/brandweer