Zoeken

CO-certificering per 1 april 2022 verplicht

Gepubliceerd op 6 januari 2021

Certificeringsregeling maakt cv-ketels veiliger

Sinds 1 oktober 2020 is de Wet Certificering Gasverbrandingsinstallaties in werking getreden. Daarin staat dat bedrijven per 1 april 2022 gecertificeerd moeten zijn om cv-ketels, gashaarden en geisers te mogen plaatsen, onderhouden of repareren.

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat er minder ongelukken gebeuren met koolmonoxide. “Elk ongeluk is er een teveel. Dus wij zijn blij dat de wetgeving eindelijk in werking is getreden”, aldus Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland.

Kaf van het koren scheiden

Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid* blijkt dat een groot deel van de ongevallen met koolmonoxide wordt veroorzaakt door het handelen (of juist niet handelen) van installateurs. Uit het onderzoek blijkt ook dat de bestaande certificaten te weinig garantie boden voor professionele aanleg en veilig onderhoud van installaties. Terpstra: “Deze nieuwe wettelijke CO-certificering is van groot belang om het aantal ongevallen met koolmonoxide terug te dringen. Daarom heeft Techniek Nederland haar verantwoordelijkheid genomen bij de totstandkoming van de wettelijke regeling.”

Consumenten en zakelijke opdrachtgevers mogen straks alleen nog een gecertificeerd bedrijf inschakelen om werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen uit te voeren. Deze gecertificeerde bedrijven werken uitsluitend met monteurs die over de vereiste vakbekwaamheid beschikken. Terpstra: ‘‘Met de verplichte certificering scheiden we het kaf van het koren. Cv-ketels, geisers en gashaarden worden dankzij de nieuwe wet veiliger.’’

Certificaat verplicht

Op 1 oktober 2020 is een overgangsperiode van anderhalf jaar ingegaan. Die is nodig om de sector de tijd te geven om hun monteurs te scholen, zodat ze over de vereiste deskundigheid en de nieuwste inzichten op het gebied van koolmonoxide en gasverbrandingsinstallaties beschikken. Na 1 april 2022 mogen bedrijven zonder een geldig certificaat geen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties meer uitvoeren. Doen ze dit na die datum toch - zonder in het bezit te zijn van een geldig certificaat -, dan zijn zowel de installateur áls de opdrachtgever in overtreding.

Online register bedrijven

Maar hoe weet je als consument nu dat je met een gecertificeerd bedrijf te maken hebt? Terpstra: “Om consumenten te helpen bij het vinden van een gecertificeerd bedrijf komt er een online register. Dit register komt beschikbaar zodra de eerste bedrijven zijn gecertificeerd. Ook is een beeldmerk ontwikkeld dat bedrijven verplicht moeten voeren, zodat zij goed herkenbaar zijn als gecertificeerd bedrijf. De overheid start in de loop van volgend jaar een campagne om bekendheid te geven aan het bestaan van dit register en het beeldmerk.”

Met medewerking van Techniek Nederland, Doekle Terpstra en Dick Reijman.

* rapport ‘Koolmonoxide Onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (november 2015).