Zoeken

Ontwerpprincipes om te komen tot een veilige leefomgeving

Gepubliceerd op 11 december 2020

Een veilige leefomgeving inrichten, is samen de juiste keuzes maken. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond adviseert aan de hand van vijf ontwerpprincipes om de risico’s die zich in een gebied kunnen voordoen te verkleinen. We leggen deze principes uit aan de hand van een voorbeeld. Meer informatie www.vr-rr.nl/omgevingswet