Zoeken

Nieuwe noodverordening in de regio per 6 november

Gepubliceerd op 6 november 2020

Vanaf vrijdag 6 november 22.00 uur geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de voorgaande versie van 4 november. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde maatregelen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

De noodverordening

De nieuwe noodverordening is ondertekend door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en hier in te zien.

Noodverordening Covid 19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 6 november 2020

Ten opzichte van de voorgaande noodverordening van 4 november zijn onder andere de volgende aanpassingen opgenomen:

  • Bibliotheken mogen worden opengesteld voor zover dit als afhaalfunctie is of als locatie voor georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding.
  • Buurt-, dorpshuizen en wijkcentra mogen open voor activiteiten waar op afspraken gericht op individuele maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen plaatsvindt;
  • Het is niet toegestaan sportlessen te geven aan groepen groter dan twee personen.

Lees ook het eerder verschenen nieuwsbericht over de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown.

Meer informatie

Meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie vind je op onze speciale nieuwspagina. Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid. Heb je hierna nog vragen dan kun je bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 of neem contact op met je eigen gemeente.


alleen samen