Zoeken

Second Impression Report

Gepubliceerd op 6 november 2020

Begin mei publiceerde de VRR een eerste terugblik op de crisisbestrijding rondom het coronavirus. Vandaag is een tweede verantwoordingsrapport verschenen: het Second Impression Report.

Sinds de coronacrisis in volle hevigheid is losgebarsten, verkeren de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de GGD in een continue crisisstand. Inmiddels zijn acht maanden verstreken sinds de landelijke opschaling in maart.

Doorkijk naar de komende tijd

Het Second Impression Report gaat verder waar het First Impression Report was gebleven. Het rapport bevat een overzicht van de werkzaamheden van de crisisorganisatie en alle genomen besluiten in de periode mei t/m oktober 2020. Het rapport is geen evaluatie, maar beschrijvend van aard. Wel bevat het rapport een doorkijk naar de situatie voor de crisisorganisatie voor de komende tijd.

Het rapport is opgesteld in opdracht van de voorzitter veiligheidsregio en gedeeld met het algemeen bestuur, de vijftien burgemeesters in de regio. De VRR deelt deze inzichten graag met inwoners, professionals en andere geïnteresseerden. Het is in deze tijden belangrijk opgedane kennis zoveel mogelijk te delen.

Download: Second Impression report VRR inzake coronavirus (PDF)