Zoeken

Ontheffing voor maximaal 250 personen

Gepubliceerd op 5 oktober 2020

Op 29 september ging om 18.00 uur de nieuwe noodverordening in. In deze noodverordening is onder andere bepaald dat voor samenkomsten in een gebouw per zelfstandige ruimte een maximum van 30 personen geldt. De Voorzitter van de Veiligheidsregio mag een beperkt aantal gebouwen van groot belang voor de regio een ontheffing verlenen op het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.

In Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond hebben we bepaald dat een gebouw dan minimaal een capaciteit moet hebben van 150 bezoekers op basis van de huidige RIVM richtlijnen/protocollen. In nauw overleg met de burgemeesters in de veiligheidsregio zijn de volgende criteria vastgesteld op basis waarvan een ontheffing wel of niet wordt verleend:

 • De zelfstandige ruimte (zaal) in een gebouw moeten een minimale capaciteit hebben van 150 bezoekers op basis van huidige RIVM richtlijnen/protocollen om voor ontheffing in aanmerking te komen
 • De ontheffing bepaalt een maximum van 250 bezoekers per zelfstandige ruimte (zaal) in een gebouw
 • Voor zelfstandige ruimtes in een gebouw met een kleinere capaciteit dan 150 bezoekers op basis van huidige RIVM richtlijnen / protocollen geldt een maximum van 30 bezoekers
 • Een ontheffing wordt alleen verleend op reeds vastgelegde activiteiten voor een breed publiek
 • Op voorhand zijn horecagelegenheden/feestzalen, congresactiviteiten en zakelijke of besloten evenementen, feesten en partijen uitgesloten voor een ontheffing

Voor gebouwen die een ontheffing krijgen geldt dat de horecafunctie in het gebouw, conform de noodverordening, om 22.00 uur sluit. Bioscopenzalen komen indien ze aan deze criteria voldoen ook in aanmerking voor een ontheffing.

Op basis van bovenstaande criteria en binnengekomen aanvragen voor een ontheffing, wordt door de Voorzitter van de Veiligheidsregio aan de volgende gebouwen (instellingen) een ontheffing verleend:

Rotterdam:

 • Theater Zuidplein
 • De Doelen
 • Maassilo
 • Pathé de Kuip
 • Jeugdtheater Hofplein
 • Nieuwe Luxor theater
 • Theater Rotterdam

Schiedam:

 • Theater aan de Schie

Vlaardingen:

 • Stadsgehoorzaal

Nissewaard:

 • Theater De Stoep

De instellingen die in aanmerking willen komen voor een ontheffing, kunnen een aanvraag indienen via het loket www.vr-rr.nl/ontheffing. Verzoeken dienen te voldoen aan de criteria zoals vermeld in het aanvraagformulier. Gezien de exponentiële toename van de besmettingen, de ziekenhuis- en de IC-opnames en de aanwijzing van de minister van VWS zijn de criteria van het beoordelingskader strikt. Als gevolg daarvan is er zeer beperkte ruimte voor ontheffingen.