Zoeken

Nieuwe noodverordening in regio per 15 september

Gepubliceerd op 15 september 2020

Vanaf dinsdag 15 september 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de voorgaande versie van 10 augustus. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Ten opzichte van de vorige noodverordening zijn er enkele aanpassingen opgenomen. Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en mijd drukte. Zo proberen we verdere besmettingen en verspreiding van het virus te voorkomen.

Wat is aangepast?

Aanpassingen over mondkapjes:

 • De plicht tot het dragen van een mondkapje in bepaalde gebieden in Rotterdam is vervallen. De pilot is afgerond. Meer over de resultaten van deze pilot vind je hier.
 • Voor de luchthaven Rotterdam-The Hague airport is mondkapjesplicht uitgebreid met de teststraat en reclaimhallen.
 • Er wordt niet gehandhaafd op het dragen van een mondkapje van jongeren t/m 17 jaar in het leerlingen- en doelgroepvervoer.

Studentenverenigingen

 • Studentenverenigingen komen onder dezelfde voorwaarden als onderwijsinstellingen en studie[sport]verenigingen in aanmerking voor ontheffing.
 • Het artikel met daarin het verbod op onderwijsactiviteiten aan te bieden in onderwijsinstellingen is vervallen.

Horeca

 • In het handelingskader van de nieuwe noodverordening is explicieter vastgelegd dat bij herhaling van overtreding een verzwaring volgt.

Welke maatregelen blijven hetzelfde?

De belangrijkste maatregelen die hetzelfde blijven zijn:

 • Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • was vaak je handen;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukke plekken.

De noodverordening

De nieuwe noodverordening is ondertekend door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en hier in te zien.

Noodverordening 15 september 2020

Handelingskader

Het handelingskader dat is aangepast op de nieuwe noodverordening.

Handelingskader 15 september 2020

Meer informatie

Meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie vind je op onze speciale nieuwspagina. Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid. Heb je hierna nog vragen dan kun je bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 of neem contact op met je eigen gemeente.