Zoeken

Nieuwe noodverordening in regio per 5 augustus

Gepubliceerd op 4 augustus 2020

Vanaf woensdag 5 augustus 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 15 juli. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Ten opzichte van de vorige noodverordening is de enige verandering de pilot mondkapjes. Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en mijd drukte. Zo proberen we verdere besmettingen en verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

Pilot mondkapjes

Er wordt een pilot mondkapjes gehouden op bepaalde locaties in de gemeente Rotterdam:

  • Dit gebied in het centrum van Rotterdam
  • De overdekte winkelcentra Alexandrium 1, 2 & Zuidplein
  • De markten Afrikaanderplein, Grote Visserijplein en Binnenrotte

Op deze locaties zijn mondkapjes verplicht van 06.00-22.00 uur en in het geval van markten op marktdagen. Met de pilot wordt onderzocht of mondkapjes ervoor zorgen dat mensen zich beter aan de 1,5-meter-maatregel houden.

Welke maatregelen blijven hetzelfde?

De belangrijkste maatregelen die hetzelfde blijven zijn:

  • Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
  • houd 1,5 meter afstand;
  • was vaak je handen;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

De noodverordening

De nieuwe noodverordening is ondertekend door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en hier in te zien.

Noodverordening 4 augustus 2020

Aanwijzingsbesluit

Tegelijk met de noodverordening is ook een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld. In dit besluit worden specifieke locaties aangewezen met betrekking tot de pilot mondkapjes of afsluitingen van parken of andere locaties.

Aanwijzingsbesluit 4 augustus 2020

Handhaving maatregelen

De politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of een boete voor kan worden opgelegd.

Meer informatie

Meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie vind je op onze speciale nieuwspagina. Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid. Heb je hierna nog vragen dan kun je bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 of neem contact op met je eigen gemeente.