Zoeken

Coronabestrijding in Rotterdam-Rijnmond: een eerste terugblik

Gepubliceerd op 12 mei 2020

Sinds de coronacrisis in volle hevigheid is losgebarsten, verkeren de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de GGD in een continue crisisstand. Inmiddels zijn we bijna twee maanden verder sinds de landelijke opschaling. Nu is het moment gekomen voor een eerste bezinning: wat is er gebeurd sinds de start van deze crisis in de regio?

Daarom is een eerste rapportage opgesteld, het First Impression Report. Het bevat een eerste snelle scan van de werkzaamheden van de crisisorganisatie. Het rapport is uitdrukkelijk geen evaluatie, maar beschrijvend van aard. Wel bevat het rapport een doorkijk naar de situatie voor de crisisorganisatie voor de komende tijd.

Het rapport is opgesteld in opdracht van de voorzitter veiligheidsregio en gedeeld met het algemeen bestuur, de vijftien burgemeesters in de regio. De VRR deelt deze inzichten graag met inwoners, professionals en andere geïnteresseerden. Het is in deze tijden belangrijk opgedane kennis zoveel mogelijk te delen.

First Impression Report Coronavirus in Rotterdam-Rijnmond