Zoeken

Aanwijzingsbesluiten 7 mei 2020

Gepubliceerd op 7 mei 2020

Aansluitend op de noodverordening COVID-19 29 april 2020 zijn twee nieuwe aanwijzingsbesluiten vastgesteld.

In het ‘Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties’ zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de noodverordening vallen en worden aangeleverd door de gemeenten in de regio. Op 7 mei is een nieuw aanwijzingsbesluit door de voorzitter vastgesteld.

Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties COVID-19 VRR van 7 mei 2020

Bijlage aanwijzingsbesluit COVID-19 lijst d.d. 07 mei 2020

Het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders groot onderhoud industrie’ stelt bepaalde functionarissen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en gemeenten in staat om toezicht te houden op verleende ontheffingen op de noodverordening voor groot en noodzakelijk onderhoud in de industrie.

Aanwijzingsbesluit toezichthouders groot onderhoud industrie

Beide aanwijzingsbesluiten gaan per direct in.