Zoeken

Aanwijzingsbesluit noodverordening COVID-19

Gepubliceerd op 18 maart 2020

Aansluitend op de noodverordening COVID-19 is er ook een aanwijzingsbesluit vastgesteld door de voorzitter van veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Hiermee zijn ook alle bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) van alle gemeenten bevoegd per heden op te treden ter uitvoering van de noodverordening.

Aanwijzingsbesluit

De eerder gepubliceerde noodverordening.