Zoeken

Uw gebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen. Is uw gebouw dan veilig?

Gepubliceerd op 9 maart 2020

Stel u bent eigenaar van een gebouw en u wilt dat uw gebouw voldoet aan alle veiligheidseisen. U regelt dat uw BHV-organisatie kundig is, de brandmeldinstallatie werkt en de brandcompartimentering op orde is. Mogelijk heeft de brandweer u tijdens een inspectie laten weten dat uw gebouw aan alle veiligheidseisen voldoet. Toch kan het voorkomen dat de brandweer u bij een brandalarm van alles vraagt waar u zo één, twee, drie geen antwoord op heeft. Hoe kan dit, alles voldoet toch?

Wanneer een gebouw aan de eisen van de wetgeving voldoet, kan het toch wenselijk zijn het gebouw veiliger te maken. De wetgeving vraagt het minimale, de praktijk vraagt soms meer. De aanwezigen, de installaties en het bouwkundige aspect zijn van invloed op de veiligheid van uw gebouw en de mensen die gebruik maken van dit gebouw.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond beschikt over een tool waarmee het mogelijk is extra kansen inzichtelijk te maken voor meer veiligheid in uw gebouw. Deze tool heet de RAM, ofwel Risico Analyse Monitor. De risicobenadering geeft de effecten aan van bijvoorbeeld het toepassen van deurdrangers. Deze deurdrangers worden vanuit de wetgeving niet geëist. Maar het plaatsen van deurdrangers kan een groot verschil maken. De BHV krijgt zo meer tijd bij het ontruimen. En mogelijk is er sprake van minder nevenschade door brand. Een deurdranger is een voorbeeld. Er kunnen meer mogelijkheden vanuit de RAM naar voren komen waar u misschien nooit bij stil heeft gestaan.

De RAM vullen we samen met u in en het gebruik ervan is gratis. De uitkomsten zijn vrijblijvend en krijgt u mee in een rapport en via e-mail.

Wilt u de Risico Analyse Monitor (RAM) gebruiken of wilt u meer weten, neem dan contact op met de afdeling brandpreventie https://vr-rr.nl/over/rc/risicobeheersing/brandveiligheid/.

Bekijk ook onze handige Infographic over de RAM