Toekomstbestendige Risicobeheersing

Gepubliceerd op 25 februari 2020

De afdeling Risicobeheersing van de VRR ontwikkelde een visie op toekomstbestendige Risicobeheersing om een passend antwoord te hebben op de veranderende samenleving en een veilige leefomgeving.

De samenleving verandert en daarmee de risico’s ook. Er zijn tal van maatschappelijke veranderingen die van invloed zijn op onze veiligheid. Denk hierbij aan de klimaatverandering, energietransitie, vergrijzing, circulaire economie en verstedelijking.  Het is van belang om in de leefomgeving te anticiperen op maatschappelijke veranderingen, zonder daarbij veiligheid uit het oog te verliezen. Om een veilige leefomgeving te creëren, moeten die risico’s in kaart gebracht worden en moeten we onze advisering hierop laten aansluiten. Maar niet alleen de veiligheidsregio is bezig met dit vraagstuk ook de komst van de omgevingswet zorgt dat we anders zullen moeten werken. Hier hoort niet alleen een regelgerichte benaderingswijze bij maar ook een risicogerichte. De afdeling Risicobeheersing wil hierop ingericht zijn en ging aan de slag met elkaar om te komen tot de gezamenlijke visie ‘Van koekjesfabriek naar patissier’.

Risicobeheersing

visiedocument_toekomstbestendige_risicobeheersing

samenvatting_toekomstbestendige_risicobeheersing

Reno Mekes, Afdelingshoofd Risicobeheersing: “Ik ben trots op onze visie! Na een paar maanden hard werken, met veel collega's spreken, discussies, open en ook moeilijke gesprekken voeren, maar vooral samen een visie op een toekomstbestendige risicobeheersing vormgeven.Het is gelukt! Ik kijk niet alleen trots naar het resultaat, maar vooral ook met een warm hart naar alle (ex)collega's om me heen die dit samen mogelijk hebben gemaakt.”