Zoeken

Inspectierapport: personeelstekort belangrijkste reden langere aanrijtijd ambulances AZRR

Gepubliceerd op 10 augustus 2018

Personeelstekort bij de ambulances in Rotterdam Rijnmond is de belangrijkste reden waarom de aanrijtijden onder druk staan, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een onderzoeksrapport naar de ambulance-aanrijtijden in Rotterdam Rijnmond.

Het personeelstekort, stelt het rapport, is het gevolg van het feit dat landelijk de arbeidsmarkt voor ambulanceverpleegkundigen krap is. Belangrijke toevoeging van de Inspectie is dat, ondanks het personeelstekort bij de Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond (AZRR) de kwaliteit van verpleegkundige en medische zorg in orde is.

Deze conclusies van de Inspectie sluiten aan bij de signalen die de AZRR zelf de afgelopen jaren heeft afgegeven. Het rapport bevestigt het standpunt van de AZRR dat er in de gehele zorgketen, waaronder het ambulancevervoer, complexe omstandigheden zijn, waaronder personeelstekort, reorganisaties en bezuinigingen, plus de gevolgen van de vergrijzing. Het gebrek aan gekwalificeerd ambulancepersoneel beperkt zich niet tot onze regio, maar is een landelijk probleem.

Arjen Littooij, voorzitter van de Raad van Bestuur van de AZRR: “Ik onderken wat de Inspectie schrijft over te lange aanrijtijden. Maar ik ben blij dat dit rapport tegelijkertijd bevestigt dat de kwaliteit van onze verpleegkundige en medische zorg in orde is. Verder is het goed te lezen dat de Inspectie een landelijk tekort aan ambulanceverpleegkundigen erkent.“

Verbetering aanrijtijden

Omdat het gaat om een landelijk probleem, biedt de inspectie met dit rapport geen panklare oplossingen om de responstijden van ambulances te verbeteren.

De AZRR onderneemt een flink aantal acties om te zorgen dat ambulances sneller ter plaatse komen. Ook het inspectierapport constateert dat. Genoemd worden onder andere de campagnes voor de werving van nieuw personeel, het ontwikkelen van transferia bij ziekenhuizen en de proef met differentiatie in typen ambulancevervoer, beter bekend als ‘Mediumcare’.

Naast deze initiatieven noemt de inspectie in het rapport nog aanvullende maatregelen die kunnen bijdragen aan betere rijtijden. De AZRR heeft deze aanvullende punten in gang gezet of zijn inmiddels al gerealiseerd.

Ondanks deze maatregelen zullen, zeker op de korte termijn de aanrijtijden onder druk blijven staan. Gezien de complexiteit vraagt een structurele oplossing om een lange adem. Arjen Littooij hierover: “We blijven ons inspannen om de aanrijtijden van onze ambulances te verbeteren. Belangrijk, zeker als elke seconde telt. Maar om structurele oplossingen mogelijk te maken, hoop ik wel dat de minister van VWS snel duidelijkheid geeft hoe de toekomst van de ambulancezorg in Nederland er uit gaat zien.”

In het rapport is de inspectie kritisch over de besturing van de AZRR. Met name ten aanzien van de organisatievorm van de AZRR, een samenwerking van VRR en BIOS. Deze kritiek is verrassend omdat deze samenwerkingsvorm destijds is goedgekeurd door het ministerie van VWS. Ook in andere regio’s wordt deze samenwerkingsvorm gebruikt.


ambulance_rr

© Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018