Burgemeester Jan van Belzen ontvangt 1e brochure ‘Veilig Leefomgeving.’

Gepubliceerd op 11 juli 2018

Directeur Risico- en Crisisbeheersing Annemarie van Daalen overhandigde de brochure tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in het Rotterdamse stadhuis aan de burgemeester van Barendrecht. In de brochure wordt alles uitgelegd over de rol van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in de *Omgevingswet. De brochure is vooral bedoeld om onze (keten)partners te informeren over de mogelijkheden die de VRR biedt voor het creëren van een veilige leefomgeving.

VRR-accountmanagers

De VRR wil integraal adviseren. Dit betekent dat onze adviezen intern zijn afgestemd met alle betrokken afdelingen. Onze accountmanagers ‘Veilige leefomgeving’ bundelen met elkaar kennis en krachten om zo bij onze 15 gemeenten dé partner te worden als het gaat over een veilige leefomgeving. Van Belzen was ook de eerste burgemeester in onze regio waarmee enkele accountmanagers gesproken hebben. Geanne Vink: “Dat gesprek was heel nuttig en we hebben er met elkaar veel van geleerd. Ook bij de gemeenten krijgt de Omgevingswet steeds meer aandacht. Burgemeester Van Belzen beaamde dat veiligheid daarin een belangrijke factor is. Dat betekent dat wij niet alleen zelf het belang hiervan inzien, maar dat er ook bestuurlijke aandacht voor is. En dat is goed om te horen! Maar ons werk zit er nog lang niet op, want er zijn nog 14 gemeenten waarmee we dit gesprek ook graag aan willen gaan. Zo bereiden we ons stapje voor stapje, zowel intern als extern, voor op 1 januari 2021, als de Omgevingswet in werking treedt!”

De brochure is dan ook handig om uit te delen en achter laten na een gesprek. Het is immers belangrijk om een mate van continuïteit te bereiken zodat we als VRR bij veiligheidsvraagstukken een belangrijke partner worden én blijven als het om het geven van vakkundig advies gaat.

*Het maatschappelijke doel van de Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige leefomgeving. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft verantwoordelijkheden op het gebied van fysieke veiligheid en zet haar kennis en ervaring in om het bevoegd gezag in staat te stellen een veilige leefomgeving te bereiken. In deze brochure vertellen wij u wat wij verstaan onder een veilige leefomgeving en hoe wij daaraan willen bijdragen.

Je kunt de brochure downloaden via onderstaande link:

A4 Definitieve Folder Omgevingswet veilige leefomgeving2

afbeelding voor Internet