VRR bedankt de werkgevers van vrijwilligers

Gepubliceerd op 20 december 2017

Onze goed opgeleide en betrokken vrijwilligers staan dag en nacht klaar voor alle inwoners, bezoekers en bedrijven in onze regio. Daar zijn we trots op!

Onze vrijwilligers kunnen hun belangrijke taak alleen uitvoeren omdat werkgevers bereid zijn hun medewerkers hiervoor vrij te maken. Door deze medewerking leveren zij een belangrijke bijdrage aan een veilige woon- en werkomgeving. In een persoonlijke brief bedanken wij de werkgevers van onze brandweer- en NoodhulpteamPlusvrijwilligers. Ook plaatsen wij als blijk van waardering op 20 en 21 december 2017 in alle regionale huisaanhuisbladen, onze websites inclusief onze sociale mediakanalen een bedankadvertentie.

Wij hopen ook in de toekomst op hun steun te mogen blijven rekenen. Samen staan wij voor een veilige samenleving!

Wij wensen hen en alle inwoners van de regio prettige feestdagen en een voorspoedig en veilig 2018!

Met vriendelijke groet,

Arjen Littooij

Algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Materiaal nr 51401465 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bedankt werkgevers vrijwilligers