Zoeken

Brandweer: 43% minder loze uitrukken

Gepubliceerd op 13 juni 2017

In het eerste kwartaal van 2017 heeft Brandweer Rotterdam-Rijnmond het aantal loze uitrukken weten terug te dringen met 43% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gaat dan om brandmeldinstallaties die afgaan terwijl er geen brand is.

Het hoge aantal onnodige ritten met zwaailicht en sirene is de brandweer al jaren een doorn in het oog. Dit levert niet alleen een onnodige werkdruk op voor de brandweerorganisatie, maar is bovendien niet zonder risico’s voor het overige verkeer.

Niet meteen op pad

In het eerste kwartaal van 2016 verlieten nog 1083 brandweerwagens in de regio Rotterdam-Rijnmond de kazerne voor een loos alarm. In de eerste drie maanden van 2017 werd dat aantal teruggebracht naar 623. De winst is een resultaat van het project STOOM: Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen.

Beleidsmedewerker Goos Janssen van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de organisatie waar de brandweer sinds 2006 onder valt, is erg tevreden met de resultaten. “De afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie geïnvesteerd in het terugdringen van de onnodige ritten. Zo gingen we in gesprek met beheerders van brandmeldsystemen. Ook sturen we niet meer direct een brandweerwagen op pad, maar wachten we een minuut voordat we uitrukken. Die tijd gebruiken we om telefonisch contact te zoeken met de beheerder van het pand. Vaak blijkt het dan loos alarm te zijn.

Verder omlaag

Het aantal loze uitrukken mag dan flink teruggedrongen zijn; het aantal brandalarmen dat onnodig in alarm slaat is nog altijd even hoog, realiseert Janssen zich. “De winst is nu vooral behaalt aan ‘onze’ kant, door slimmer om te gaan met de melding. Eigenlijk willen we natuurlijk dat zo’n brandmeldsysteem helemaal niet onnodig afgaat. Daar gaan we de komende jaren verder op investeren”.


goos_janssen

Foto: video-still BCT.