Zoeken

Jaarverslag AZRR 2016 gepubliceerd

Gepubliceerd op 1 juni 2017

Dinsdag 30 mei heeft AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond haar jaarverslag AZRR 2016 gepubliceerd. In 2016 is door onze medewerkers weer met veel inzet gewerkt om ambulancezorg te bieden van een hoogwaardig kwaliteitsniveau. Het aantal uitgevoerde ambulanceritten is in 2016 opnieuw gestegen. In totaal zijn 112.647 ambulanceritten uitgevoerd, een stijging van bijna 5.000 ritten ten opzichte van voorgaand kalenderjaar. De stijging is zichtbaar over de gehele breedte wat betreft spoedritten als ook besteld vervoer. Ook is de stijging in zowel het stedelijk gebied als in de landelijke gebieden zichtbaar. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijgende zorgvraag, als gevolg van vergrijzing en bevolkingsgroei.

Via de website van AZRR is het gehele jaarverslag te bekijken.

Met vriendelijke groet,

Raad van Bestuur AZRR

Arjen Littooij
Stef Hesselink
Arie Wijten