Zoeken

GGD, DCMR en VRR tekenen intentieverklaring samenwerking rond implementatie Omgevingswet

Gepubliceerd op 13 februari 2017

Vanmiddag zetten de directies van GGD, DCMR en VRR hun handtekening onder een gezamenlijke intentieverklaring gericht op samenwerking rond de implementatie van de Omgevingswet.

In 2019 wordt de Omgevingswet van kracht. De implementatie van deze nieuwe wet is veelomvattend.

Nieuwe instrumenten, nieuwe procedures

Met de wet veranderen bevoegdheden, komen er nieuwe instrumenten, nieuwe procedures, enzovoort. De invoering van de wet is ingrijpend voor de ambtelijke organisatie van gemeenten, provincie en rijk.

De omgevingswet vraagt om een integraal advies over milieu, veiligheid en gezondheid. In het Rijnmondgebied is de kennis en uitvoering op deze domeinen ondergebracht bij de uitvoeringsdiensten DCMR, GGD en VRR.

Onderlinge samenwerking

Omdat deze diensten hetzelfde werkgebied en dezelfde gemeentelijke opdrachtgevers hebben, zien ze het als een opdracht om de onderlinge samenwerking rond de Omgevingswet optimaal te organiseren.

De samenwerking richt zich op het zo efficiënt mogelijk voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet. Bij de implementatie zullen de diensten gezamenlijk optrekken, opleiden en werkafspraken maken over de uitvoering van de Omgevingswet.

Om deze samenwerking bij de implementatie kenbaar te maken tekenen de diensten vandaag de Intentieverklaring Samenwerking Implementatie Omgevingswet.

De ondertekening vindt plaats tijdens een vergadering van de regionale veiligheidsdirectie.