Zoeken

Rotterdam vangt tijdelijk asielzoekers op

Gepubliceerd op 21 december 2021

Het kabinet heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond opgedragen 500 tijdelijke opvangplaatsen voor asielzoekers te verzorgen. Dit omdat er een groot tekort is ontstaan aan opvangplaatsen in Nederland.

In Rotterdam worden op vier locaties 250 asielzoekers opgevangen. De eerste mensen kunnen tussen Kerst en oudjaar worden gehuisvest. In de regio wordt momenteel hard gewerkt aan de overige 250 opvangplaatsen.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam, Ahmed Aboutaleb: 'Vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is in korte tijd veel werk verzet om deze noodopvang beschikbaar te stellen. De aanwijzing kwam als een verrassing, want het kabinet weet dat regio Rotterdam een loyale partner is en mensen in nood niet in de kou laat staan. En dat doen we nu ook niet.'

Locaties

De opvangplaatsen worden in Rotterdam gerealiseerd op schepen. Elk schip huisvest ongeveer 70 mensen voor een opvangduur van circa vier maanden. De schepen komen op vier locaties te liggen:

  • Maashaven
  • Spoorweghaven
  • Parkkade
  • Schiehaven

Tussen Kerst en Oud & Nieuw worden de eerste mensen verwacht op de schepen in de Maashaven en Spoorweghaven. Vanaf 17 januari worden mensen opgevangen op het schip aan de Parkkade. De opvang op het schip in de Schiehaven wordt zo snel mogelijk in januari gerealiseerd. Medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) begeleidt de mensen op de opvanglocaties. De gemeente draagt zorg voor goede bereikbaarheid en juiste benodigdheden in de buurt, en is eerste aanspreekpunt voor buurtbewoners.

Omwonenden

Omwonenden ontvangen vanaf vandaag een brief met meer informatie. Ook organiseert de gemeente voor omwonenden een digitale bijeenkomst, waarin de informatie wordt toegelicht en bewoners de ruimte hebben om vragen te stellen. In de regiogemeenten wordt nog de laatste hand gelegd aan het vaststellen en organiseren van de locaties. Deze gemeenten maken hun eigen locaties bekend zodra ze zijn vastgesteld.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de opvang naar de pagina Opvang asielzoekers op de website van de gemeente Rotterdam.