Zoeken

ESF 2021 & De meldkamer: Sharif Abdoel Wahid vertelt

Gepubliceerd op 11 mei 2021

Nog zeven dagen en dan gaat het echt gebeuren, het Eurovisie Songfestival 2021. En ja: mét publiek! Ook de meldkamer bereid zich voor. Net zoals voor alle andere leden van de ESF planningstaf is dit voor Sharif Abdoel Wahid geen gemakkelijke opgave, want corona laat zich niet voorspellen. “Maar dat maakt het allemaal wel extra uitdagend!” zegt Sharif. Hij vertegenwoordigt samen met Robert du Pree de meldkamer.

shariff

De meldkamer op het World Port Center staat in de top drie van drukste centrales van het land. Er werken in totaal dagelijks 250 medewerkers die ervoor zorgen dat er dag en nacht snel gehandeld wordt wanneer er zich een incident voordoet. Naast de ambulance, politie en brandweer heeft ook de afdeling ‘beheer’ een belangrijke functie om de meldkamer technisch draaiende te houden. “De burgers en bedrijven van zowel de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid kunnen rekenen op onze alertheid en professionaliteit,” legt Sharif uit.

Sharif en Robert staan samen klaar om naast de planningsstaf van het ESF ook de planningsstaf van het SGBO te ondersteunen. “Omdat wij als spin in het web fungeren, kunnen we daar waar nodig snel in de verbinding met andere partijen, zoals de meldkamers van stadsbeheer, DCMR, het Havenbedrijf, de RET en de overige multidisciplinaire meldkamers in het land”.

SGBO.Voor de meldkamer betekent dit dat alle functionarissen die een rol hebben tijdens ESF weten hoe de verbindingen lopen met de meldkamer. De calamiteiten coördinator (CaCo) neemt hierbij de leiding. Deze coördinator zorgt ervoor dat de samenwerking tussen de ambulance, brandweer en politie soepel verloopt bij een incident tijdens ESF.

Speciaal voor de ESF is er naast de CaCo van dienst een piket regeling in het leven geroepen. Hiermee wordt de continuïteit gegarandeerd wanneer zich een calamiteit van omvang voordoet. In dat geval neemt de Piket-CaCo de reguliere meldingen over, zodat de CaCo zich volledig kan focussen op de coördinatie van de eenheden die bij ESF zijn betrokken. CaCo

De meldkamer kijkt ook met een verscherpte blik naar de kwaliteit van de verbindingen via het netwerk C2000. Specialisten van de afdeling beheer zorgen voor verbindingsschema’s en optimalisatie van de verbindingen in en rondom AHOY.

Sharif is lid van het managementteam van de meldkamer en vindt ESF een uitdaging, omdat het ondanks de beperkingen toch een gigantisch evenement wordt.

“Naast dat we 24/7 bezig zijn met de veiligheid van de burgers, hebben we een omvangrijk internationaal evenement dat zich afspeelt in Rotterdam. Alle ogen zullen op ons gericht zijn, maar dat motiveert juist ontzettend om alles tot in de puntjes uit te werken,” zegt Sharif.