Zoeken

Onze centrale rol in het Botlek Europoort-gebied

Gepubliceerd op 19 maart 2021

Als directeur Risico- en Crisisbeheersing sprak Annemarie van Daalen met Burengesprek — een initiatief om een open en constructief gesprek te voeren tussen bedrijven, overheden en omwonenden rondom de Botlek en Europoort. Lees hier wat zij vertelde over onze rol in dit gebied.

"Als Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond spelen we een centrale rol in het Botlek Europoort-gebied. Wij vinden het daarom enerzijds goed dat de inwoners van het gebied óns kennen. Anderzijds leren wij de inwoners van het gebied ook graag zo goed mogelijk kennen, zodat wij nog beter kunnen inschatten wat er bij hen leeft. Onbekend maakt onbemind, dus hoe beter we elkaar kennen, hoe beter we onze informatie op de bewoners kunnen passen. Dat is belangrijk, omdat wij als VRR dé informatiebron zijn bij incidenten.

Zowel wanneer deze eventuele incidenten plaatsvinden als na afloop, voor de juiste feitelijke berichtgeving of nuancering van berichtgeving in media. Daarnaast willen we inwoners de kans geven om ook aan de voorkant maximaal geïnformeerd te zijn. Dat kan door ons vragen te stellen, onze kanalen te volgen of door letterlijk met elkaar in gesprek te gaan tijdens informatieavonden.

Ook vinden we het belangrijk dat mensen ons en de DCMR weten te vinden voor het melden van overlast. Het is belangrijk dat iedereen dit blijft doen, om zo de bedrijven en andere instanties in het gebied scherp te houden. En daarmee het gebied voor alle partijen prettig en leefbaar te houden."

Wat doen we?

"Bij rampen- en crisisbestrijding nemen wij de crisiscommunicatie voor onze rekening. Dat doen we via onze eigen kanalen, onder de naam RijnmondVeilig. Via de website www.rijnmondveilig.nl, Twitter, Facebook en de RijnmondVeilig-app (die pushnotificaties stuurt wanneer een incident in jouw buurt plaatsvindt) houden we je op de hoogte  van actuele incidenten of risico’s binnen onder meer het gebied Botlek Europoort. Ook hebben we korte lijntjes met RTV Rijnmond, waardoor we een grote groep mensen direct kunnen bereiken.

Daarnaast informeren we bewoners van het gebied graag aan de voorkant over de impact van eventuele incidenten. We werken continu aan allerlei scenario’s en rampbestrijdingsplannen, zodat de impact van een incident zo klein mogelijk is wanneer dit onverhoopt plaatsvindt. Burgers kunnen bovendien met al hun ‘Wat doe ik in geval van…’ vragen bij ons terecht."

Wat doen we aan veiligheid?

"Naast het bestrijden van en communiceren over incidenten, zijn er veel ‘onzichtbare’ preventieve dingen die we doen om de veiligheid in het gebied maximaal op orde te houden. Onze afdeling industriële veiligheid geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, dat onder meer verantwoordelijk is voor het maken en verlenen van vergunningen voor alle risicovolle industriële bedrijven (BRZO-bedrijven) en de grotere chemiebedrijven (RIE4-bedrijven).

Een groot deel van deze bedrijven moet verplicht beschikken over een bedrijfsbrandweer. De eisen waaraan deze brandweer moet voldoen, schrijven wij voor en worden bepaald op basis van de specifieke risico’s die met de bedrijfsactiviteiten gepaard gaan. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het functioneren van de Gezamenlijke Brandweer in het openbaar gebied, een in Nederland unieke publiek-private samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en een coöperatie van bedrijven. We zorgen er ook voor dat de Gezamenlijke Brandweer optimaal voorbereid is voor het geval ze in actie moet komen. Dit doen we door toezicht te houden op de geoefendheid van de verschillende brandweerkazernes en op de variatie van de oefeningen die bij de verschillende bedrijven gehouden worden.

Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor onder meer het opstellen van rampbestrijdingsplannen. Deze plannen houden we actueel door regelmatig – met meerdere bedrijven en instanties in het gebied – oefeningen te houden. Daarbij zien we of de voorgeschreven protocollen voldoen aan de huidige eisen. Bovendien leren bedrijven elkaar tijdens deze oefeningen beter kennen. Mocht er een incident plaatsvinden, dan weten we elkaar beter te vinden en kunnen we een probleem efficiënter aanpakken. De industrie in de regio werkt volgens de hoogste veiligheidsnormen. Daarover hoeft niemand zich zorgen te maken. En mocht er toch iets gebeuren, dan zijn wij er altijd."

Bron: Burengesprek