Zoeken

Third Impression Report coronavirus beschikbaar

Gepubliceerd op 14 januari 2021

Eind februari 2020 kregen we in Nederland te maken met de eerste coronabesmetting. Kort daarop werd Nederland onderdeel van een ongekende wereldwijde crisis. Met de invoering van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) op 1 december 2020 is een einde gekomen aan de periode waarin de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor deze crisis vergaande bevoegdheden had en de besluiten van het kabinet werden neergelegd in regionale noodverordeningen.

De VRR is wettelijk verplicht om verantwoording af te leggen aan gemeenteraden in de regio. In mei en november publiceerde de VRR het First en Second Impression Report. Nu volgt het Third Impression Report. Gezamenlijk vormen deze rapporten de verantwoording van de VRR voor de coronacrisisbestrijding in de periode 12 maart 2020 tot 1 december 2020. De rapporten beschrijven het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten die zijn genomen in deze periode.

1. First Impression report VRR inzake coronavirus

2. Second Impression report VRR inzake coronavirus

3. Third Impression report VRR inzake coronavirus