Ontheffing voor introductieactiviteiten studenten in de regio Rotterdam-Rijnmond - Reacties

Gepubliceerd op 13 augustus 2020

In Nederland, maar ook wereldwijd, is er een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Vanuit de geldende noodverordening zijn momenteel alle fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo verboden. Onderwijsinstellingen organiseren hun introductie-activiteiten zoveel mogelijk online. De voorzitter van de veiligheidsregio kan een ontheffing verlenen voor fysieke samenkomsten die worden georganiseerd door onderwijsinstellingen, studentensportverenigingen en studieverenigingen. Voorwaarde hierbij is dat die samenkomsten geaccordeerd zijn door de desbetreffende onderwijsinstelling of de veiligheidsregio, gericht zijn op studie of sport, kleinschalig (maximaal 30 personen inclusief begeleiding) zijn, er geen alcohol gedronken wordt en de bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Studentengezelligheidsverenigingen mogen geen fysieke bijeenkomsten organiseren in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo.

De onderwijsinstellingen coördineren de afzonderlijke introductie-activiteiten van faculteiten, studentensportverenigingen en studieverenigingen. De onderwijsinstelling kan een ontheffingsaanvraag introductie-activiteit indienen. Richt je tot de onderwijsinstelling.

Let op: de ontheffingsaanvraag bij de VRR geldt alleen voor de onderwijsinstellingen.

Ben je een onderwijsinstelling, meld je dan voor een aanvraagformulier ontheffing introductie-activiteiten studenten bij het 1-ingangsloket, zie link onder:

evenementenVRR@vr-rr.nl.

Hieronder een voorbeelddocument dat onderwijsinstellingen kunnen gebruiken voor de afzonderlijke activiteiten binnen de instelling.

handvatintroductieactiviteit