Zoeken

Kopie van Opening Dagdienstkazerne Den Bommel

Gepubliceerd op 4 december 2019

Op maandag 9 december 2019 om 17:30 uur wordt langs de N59 bij Den Bommel een nieuwe dagdienstkazerne geopend door burgemeester Ada Grootenboer van gemeente Goeree-Overflakkee en algemeen directeur Arjen Littooij van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

In aanvulling op de vijf vrijwillige kazernes in het oosten van de gemeente Goeree-Overflakkee, is sinds 1 juli 2019 tijdens kantooruren (07:00-17:00 uur, op maandag t/m vrijdag) de brandweerkazerne bij Den Bommel naast de vrijwilligers ook door dagdienstpersoneel bemenst. Ze zijn gekazerneerd om de brandweerzorg te borgen en zij verhuizen op 9 december naar een eigen locatie langs de N59.

Teruglopende beschikbaarheid brandweervrijwilligers overdag

De reden hiervoor is dat Goeree-Overflakkee te kampen net als veel andere vrijwillige blusgroepen heeft met teruglopende beschikbaarheid van brandweervrijwilligers tijdens kantooruren. Dit heeft alles te maken met het ontbreken van werkgelegenheid in de woonkernen zelf, waardoor vrijwilligers vaak op grotere afstand werken en niet meer beschikbaar zijn binnen gestelde normen. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend kan de brandweerzorg op het eiland volledig door vrijwillige brandweermensen worden verzorgd. Voor overdag is nu deze aanvullende noodzakelijke oplossing georganiseerd.

Nieuwe locatie langs N59

In eerste instantie rukte de dagdienstploeg met een apart voertuig uit vanaf de kazerne Den Bommel, waar ook het blusvoertuig van de vrijwillige ploeg vandaan vertrekt. Op maandag 9 december verhuist de dagdienstploeg naar een nieuwe locatie bij de grote parkeerplaats aan de Schaapsweg nabij de N59. Hiervandaan rukt de dagdienstploeg binnen een minuut uit om de brandweerzorg te borgen in ieder geval het oostelijke deel van de gemeente en indien nodig ondersteuning te bieden elders in de gemeente Goeree-Overflakkee.