Zoeken

Grote belangstelling voor Alarmeringscomputer

Gepubliceerd op 16 september 2019

Op woensdag 28 augustus brachten vijftien veiligheidsregio’s, het Instituut Fysieke Veiligheid (onder andere in het kader van een nieuw meldkamersysteem) en het Meldkamer Diensten Centrum een bezoek aan de brandweerkazerne Vlaardingen. Zij waren te gast om kennis te maken met de aanrijtijdenserver (ART), een systeem dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in staat stelt van de Kazerne Volgorde Tabel (KVT) af te stappen en de voorwaarden te creëren om in de toekomst dynamisch te kunnen gaan alarmeren.

Het klinkt als toekomstmuziek, maar de afgelopen maanden zijn serieuze stappen gezet naar een systeem waarmee telkens de best passende eenheid kan worden gealarmeerd bij een incident. Het systeem is momenteel gekoppeld aan GMS-Test (de testomgeving van het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem) en laat veelbelovende resultaten zien.

De ART maakt het zeer eenvoudig om in de alarmering direct rekening te houden met wegafsluitingen of evenementen die leiden tot afsluiting van een groot gebied. Met het tekenen van een aantal lijnen of polygonen, wordt de rijrouteberekening direct live aangepast. Binnen minuten is het mogelijk de alarmering geheel in te richten zodat deze perfect verloopt bij grote evenementen zoals een marathon of de afsluiting van een belangrijke verkeersader als een snelweg of een tunnel. Er hoeven dus geen aparte, vaak tijdelijke KVT’s meer gemaakt te worden: iets wat in de huidige situaties zeer veel tijd en werk vereist.

De intentie is uitgesproken om er in de verdere toekomst voor te zorgen dat er ook dynamisch gealarmeerd kan worden, door veel variabelen mee te nemen in de alarmering. Hierbij kan worden gedacht aan open brug, filevorming, de gps-locatie van een eenheid en de specifieke kennis van een eenheid of ploeg of vrijwilligers die op vaste momenten in de week een oefenavond hebben. Ook door  ‘beschikbaar’ te statussen kunnen de eenheden een door de beheerders bepaalde lagere uitruktijd toebedeeld krijgen gedurende een tevens door de beheerders vastgestelde tijd. Hoewel er al systemen zijn die gebruik maken van de GMS-webservice om eenheden te alarmeren, bleek er (in Nederland) geen product ‘off the shelf’ beschikbaar te zijn met al deze specifieke functionaliteiten. Als gevolg hiervan is de VRR in samenwerking met CityGIS in 2018 aan de slag gegaan om de ART te ontwikkelen. Er wordt in verschillende, opeenvolgende fases gewerkt. Met behulp van de ART kan waarschijnlijk nog in 2019 via een interne alarmeringsserver bij elk incident de best passende eenheid worden gealarmeerd. Er staat als back-up altijd een KVT in GMS, indien er een storing optreedt die invloed uitoefent op de ART.

Vanuit de leverancier en de projectgroep is uitgebreid toegelicht aan de aanwezige regio’s en instanties welke uitdagingen men onderweg al is tegengekomen en welke stappen de VRR en leverancier nog gaan zetten. Met een duidelijk doel voor ogen: zorgen dat iedereen die om hulp vraagt, nog veel vaker de best passende eenheid ter plaatse krijgt.

Banner achter hyperlink

Tekening: Deborah van de Leijgraaf