Nieuwe roepnamen voertuigen

Gepubliceerd op 1 juni 2016

Per 1 juni 2016 heeft de VRR nieuwe roepnamen voor alle voertuigen in gebruik genomen. De oude roepnamen waren gebaseerd op de vroegere districten. Het nieuwe nummerplan is conform de landelijke afspraken en is bovendien toekomstbestendig.

Met het samenvoegen van meldkamers en de voorbereiding op een landelijke meldkamerorganisatie, is het noodzakelijk een eenduidige nummering aan te houden. In juli 2016 wordt bovendien nieuwe meldkamersoftware in gebruik genomen. Al met al reden om nu over te gaan op een nieuw nummerplan.

Zes cijfers

Landelijk hebben alle brandweervoertuigen straks zes cijfers, dus ook in Rotterdam-Rijnmond houden we deze nummering aan. De eerste twee cijfers zijn het regionummer. Alle voertuigen in Rotterdam-Rijnmond beginnen daarom met 17.

Het derde en vierde cijfer staan voor de kazerne, de post of de afdeling. Elke kazerne heeft een eigen nummer. Zo heeft kazerne Hoek van Holland het nummer 01, Maassluis 02 en Vlaardingen 03. Zie voor de volledige lijst de afbeelding bij dit bericht.

Voertuigtypes

Het vijfde cijfer staat voor het voertuigtype. Waar we eerst de afkorting TS kenden (TankautoSpuit), gebruiken we nu het cijfer 3 of 4. Redmaterieel zoals een hoogwerker (HW) of autoladder (AL) krijgt het cijfer 5. Op die manier krijgt elk voertuigtype een eigen cijfer. Het zesde cijfer is de volgorde in de kazerne of binnen de afdeling. De twee tankautospuiten van Schiedam kennen bijvoorbeeld de roepnamen 17-0431 en 17-0432. De eerste hoofdofficier is de 17-9091 en de tweede hoofdofficier de 17-9092.

Niet alleen de voertuigen van de VRR zijn per 1 juni 2016 aangepast naar het nieuwe nummerplan. Ook de voertuigen van de Gezamenlijke Brandweer (GB), het Havenbedrijf, Rotterdam – The Hague Airport en alle multi-voertuigen hebben een nieuwe roepnaam. De volledige kazernelijst en voertuiglijst zie je op de foto bij dit bericht.


Overzicht nieuwe roepnamen, kazernes en voertuigtypen.