Zoeken

Beleid advisering beschermingsniveau 2 PGS15

Gepubliceerd op 26 oktober 2015

Op 28 september 2015 is door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond het beleid advisering beschermingsniveau 2 PGS 15 vastgesteld. Het beleid beschrijft het standpunt ten aanzien van loodsen met beschermingsniveau 2 uit de PGS 15, welke een basis vormt voor de advisering aan het Bevoegd Gezag in het kader van de omgevingsvergunning milieu.

Het beleid is gepubliceerd op 17 november 2015 in het Blad gemeenschappelijke regeling en treedt op 18 november 2015 in werking.

Ten aanzien van aanvragen omgevingsvergunning, onder andere voor de opslag van gevaarlijke stoffen in loodsen, wordt door het bevoegd gezag Wabo advies gevraagd aan de VRR. ln het kader van deze advisering ervaart de VRR daarbij, evenals andere veiligheidsregio's, problemen ten aanzien van opslag van verpakte gevaarlijke stoffen onder beschermingsniveau 2. Volgens de richtlijn PGS 15 is opslag van gevaarlijke stoffen onder dit beschermingsniveau namelijk toegestaan als de brandweer binnen 15 minuten inzetbaar is (waarbij inzetbaar inhoudt dat daadwerkelijk gestart kan worden met de blusactie door de brandweer). Onder andere door een veranderde kijk op de inzet naar aanleiding van het incident in De Punt en door de opkomstnormen voor gebouwen met een industriefunctie zoals vastgelegd in het Besluit veiligheidsregio's, adviseert de VRR het bevoegd gezag Wabo deze opslagvoozieningen niet te vergunnen. Er is behoefte aan een duidelijk, onderbouwd en vastgesteld standpunt vanuit de VRR. Zodoende is voor alle partijen duidelijk welke lijn de VRR volgt in de advisering ten aanzien van aanvragen omgevingsvergunning milieu met betrekking tot opslagvoozieningen met beschermingsniveau 2. ln het beleid advisering beschermingsniveau 2 PGS 15 wordt het standpunt ten aanzien van het advies om opslagvoorzieningen met beschermingsniveau 2 niet te vergunnen, nader onderbouwd.

Beleid advisering beschermingsniveau 2 PGS 15

Bekendmaking 'Beleid advisering beschermingsniveau 2 PGS 15' in het Blad gemeenschappelijke regeling