Selectieprocedure


De inspanningen die je levert als brandweerman/-vrouw zijn niet gering. Voor je eigen veiligheid en die van je collega’s is er daarom een uitgebreide selectieprocedure, waarbij je een aantal testen moet afleggen.

1 Solliciteren
2 Infobijeenkomst
3 Testen
4 Interview
5 Outdoor
6 Psychologische
7 Medische
8 Arbeidsvoorwaarden
9 In dienst!

1  Solliciteren

5 februari t/m 12 februari 2018  (tot 12.00 uur) : Sluiting sollicitatietermijn

De sollicitatietermijn sluit op 12 februari om 12.00 uur. Sollicitaties die na deze datum/tijdstip binnen komen worden niet in behandeling genomen.

15 februari 2018: Briefselectie

Nadat de sollicitatietermijn is gesloten vindt de briefselectie plaats. Aan de hand van de selectiecriteria selecteert de selectiecommissie welke kandidaten uitgenodigd worden voor de informatiebijeenkomst. Rond eind februari 2017 word je geïnformeerd of je uitgenodigd wordt voor één van de informatiebijeenkomsten.

2 Infobijeenkomst

5 maart  2018 (18.30-21.30) :1e  Informatiebijeenkomst*  of

8 maart 2018 (18.30-21.30): 2e informatiebijeenkomst*

Tijdens de informatiebijeenkomst ontvang je informatie over het brandweervak en word je uitgebreid geïnformeerd over de:

 • De organisatie (o.a. kazerne en voertuigen);
 • De selectieprocedure en de sport- en brandweertesten;
 • Fysieke voorbereiding op de sport- en brandweertesten (trainingsschema’s, etc.);
 • De manschap (dag)opleiding/ eventuele duikopleiding;
 • HR aangelegenheden (arbeidsvoorwaarden).

Tevens krijg je de gelegenheid om vragen te stellen en kun je je inschrijven voor één van de dagen van de sport- en brandweertesten. De informatiebijeenkomst duurt ongeveer 2 uur en aanwezigheid is verplicht om aan de verdere procedure te mogen deelnemen.

3 Testen 

15, 19, 22 en 26 maart 2018 ( 29 maart 2018 is een reservedag): Sport- en brandweertesten*

De sport- en brandweertesten worden op één dag afgenomen en omvatten:

 • Coopertest

Deze test wordt door de sportinstructeur afgenomen op de atletiekbaan. Het doel is de conditie en het uithoudingsvermogen van de kandidaat te testen. De coopertest bestaat uit het afleggen van minimaal 2400 meter te voet voor mannen en minimaal 2200 meter te voet voor vrouwen binnen twaalf minuten. Voor kandidaten boven de leeftijd van 30 jaar mag er voor ieder jaar (vanaf 31ste verjaardag) 15 meter van de minimaal vereiste afstand worden afgetrokken.

 • Zwem- en duiktesten

De zwemtesten bestaan uit zwemmen (150 meter), onder water zwemmen (20 meter) en voorwerpen opduiken (twee meter diepte).

De duiktesten bestaan uit o.a. minimaal één minuut onder water, zwemmen met loodgordel, masker en zwemvliezen opduiken.

 • Hijs- en klimtesten

Tijdens deze test loop je via het trappenhuis naar de derde verdieping met één straalpijp en één opgerolde 75mm slang en leg je deze op de derde verdieping neer. Daarna trek je met behulp van een touw een zak van 15 kg naar boven (derde verdieping) tot de zak op de vloer van het bordes staat. Vervolgens loop je naar beneden zonder straalpijp en opgerolde slang. Deze oefening moet je nog tweemaal herhalen. Er geldt een tijdslimiet van zes minuten.

 • Laddertest/hoogtevreestest

Tijdens deze test klim je op een ladder van 30 meter hoog.

 • Maskertest/engtevreestest

Tijdens deze test ga je via het trappenhuis de toren in. In de donkere toren moet je twee trappen (schuinstaand en met verschillende sporten en sportafstanden) in het donker afdalen. Op de tweede verdieping volg je de wand en leg je in het donker een parcours af. Vervolgens ga je via de binnentrap naar de eerste verdieping. Daar moet je via een doolhof onder de grond de uitgang vinden.

 • Circuittest

Tijdens deze test doorloop je in een gymzaal een circuit bestaande uit diverse onderdelen. Het circuit moet je driemaal afleggen binnen 2 minuten en 45 seconden.

Alle sport- en brandweertesten (met uitzondering van de duiktest) moeten met voldoende resultaat worden afgelegd om de selectieprocedure te mogen vervolgen.

Benodigdheden voor de sport- en brandweertesten:

 • Sport- en zwemkleding;
 • Geschikte sport- en loopschoenen;
 • Handdoek(en) en toiletartikel(en);

4 Interview

16 maart t/m 12 april 2018 : Criteriumgericht Interview (CI)*

In het criteriumgericht interview word je op basis van de STARR-methodiek op de volgende criteria beoordeeld: samenwerken, stressbestendigheid, prestatiemotivatie, oordeelsvorming/ besluitvaardigheid, discipline, luisteren, aanpassingsvermogen, communicatieve vaardigheden en leervermogen.

Dit gesprek wordt overdag afgenomen op een doordeweekse dag en duurt ongeveer 30-45 minuten.

5 Outdoor assessment

11, 12 en 13 april 2018 of 18,19 en 20 april 2018: Outdoor assessment*

Gedurende 40 uur wordt in Ossendrecht een assessment uitgevoerd, waar een aantal oefeningen wordt gedraaid en elementen van een 24-uurs dienst worden nagebootst. Voor het outdoor assessment zijn een aantal zaken belangrijk:

 • Door vermoeidheid zal je niet in staat zijn om na het assessment een voertuig te besturen;
 • Zorg dat je wordt opgehaald of reis met het openbaar vervoer;
 • Richt je bagage zo in dat het geschikt is om voor 40 uur deel te nemen aan outdoor activiteiten, houdt hierbij rekening met het weer (nat/koud);
 • Zorg dat je een apart tasje bij je hebt met schone kleding, schoenen en douchespullen deze zullen wij voor je bewaren voor de terugreis;
 • Geef ruim van tevoren door of je allergieën hebt of gebruik maakt van bepaalde medicijnen of een speciaal dieet. Informeer de instructeurs vooraf over eventuele blessures.
 • Zorg dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt (Ossendrecht is een politieacademie).
 • Het assessment vindt voornamelijk buiten plaats, ook het overnachten.

Benodigdheden voor het outdoor assessment:

 • Toiletspullen;
 • Handdoek(en);
 • Slaapzak en slaapmat (geschikt voor outdoor, je krijgt ongeveer drie uur aaneengesloten nachtrust);
 • Zaklamp;
 • (Eventuele) persoonlijke medicijnen;
 • Plastic drink mok;
 • Bidon;
 • Geschikte (goede) hoge bergwandel- en sportschoenen;
 • Riem voor om een overall;
 • Geldig identiteitsbewijs.

Het adres en tijdstip wordt op een later moment gecommuniceerd.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Om aangesteld te worden bij de VRR is het verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Na het outdoor assessment vragen wij de Verklaring Omtrent het Gedrag digitaal voor je aan bij de Ministerie van Justitie. Je ontvangt in de week na het outdoor assessment een e-mail van de Ministerie van Justitie met het verzoek de aanvraag te bevestigen en betalen. De kosten kunnen bij het overleggen van de verklaring worden gedeclareerd middels een betaalbewijs. Twijfel je of je het VOG krijgt? Laat ons dit bij de informatiebijeenkomst weten. We zullen dan eerder in het selectieproces je VOG aanvragen.

6 Psychologische test

Psychologische test (binnen 2 weken na het outdoor assessment)
De psychologische test wordt online op één van onze locaties afgenomen en bestaat uit een capaciteitentest en een persoonlijkheidsonderzoek. De test duurt ongeveer 1,5 uur en kan tijdens kantooruren en in de avonduren worden afgenomen.

7 Medische keuring

Aanstellingskeuring/Periodiek preventief medisch onderzoek (binnen 2 weken na het outdoor assessment)

Dit onderzoek wordt door onze Arbodienst op een doordeweekse dag uitgevoerd.

8 Arbeidsvoorwaarden

21 juni en 28 juni 2018: Arbeidsvoorwaardengesprek*

Aan het eind van de selectieprocedure vindt er een afrondend gesprek plaats over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Tijdens dit gesprek dien je een recente (1 à 2 maanden oud(e)) loonstrook te overleggen. Dit gesprek vindt plaats op een doordeweekse dag en duurt maximaal een uur.

9 In dienst!

Aanstelling

De verwachte aanstellingsdatum is 1 september 2018. Houdt hier rekening mee bij het plannen van je zomervakantie.

*Door een strakke tijdsplanning is het niet mogelijk om van deze data af te wijken.


brandweer